Οδηγίες

Για το κοινό                                            

Ι. Οδηγίες Ακτινοπροστασίας Διαγνωστικών Εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής

ΙΙ. Οδηγίες Ακτινοπροστασίας Θεραπευτικών Πράξεων Πυρηνικής Ιατρικής

ΙΙΙ. Οδηγίες μαγνητικής τομογραφίας

ΙV. Συχνές ερωτήσεις ακτινοθεραπείας

  1. V. Ενημερωτικό υλικό ΕΕΑΕ

            Ιατρική έκθεση σε ακτινοβολία [https://eeae.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1]

Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες [https://eeae.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82]

 Για το προσωπικό                      

Scroll to Top