Διοικητική Υπηρεσία

Διευθυντής Διοικητικής ΥπηρεσίαςΤηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99202 Υποδιεύθυνση Διοικητικού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99556 Τμήμα κίνησης αρρώστων (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99208 Τμήμα Προσωπικού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99550 Γραμματεία (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99524 Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99556 Υποδιεύθυνση Οικονομικού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99534 Τμήμα Οικονομικού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99286 Τμήμα Διατροφής (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99488 Γραφείο Επιστασίας (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99437 Γραφείο Ιματισμού (Τηλέφωνα […]

Διοικητική Υπηρεσία Read More »