Πυρηνική Ιατρική

Εργαστήριο:

Τμήμα:

Τομέας:

Θεσμοθετημένο:

Υπεύθυνος/Διευθυντής:

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου:

E-mail Εργαστηρίου

Γραμματεία Εργαστηρίου:

Τηλέφωνο Γραμματείας:

(ραντεβού)

  Πυρηνικής Ιατρικής

Ιατρικής

Μορφολογικός – Κλινικοεργαστηριακός

ΦΕΚ 635/1989

Ανδρέας Δ. Φωτόπουλος, Καθηγητής

 www.uhi.gr

nuclearmed@uhi.gr

Νικολαΐδου Χριστίνα

2651099373

pyr1

Ανθρώπινο Ιατρικό Δυνάμικο

ονοματεπώνυμο ιδιότητα e-mail τηλέφωνο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής afotopou@uoi.gr 2651099379
 ΤΖΙΧΑΝΤ ΑΛΜΠΟΥΧΑΡΑΛΙ Δ/ντής ΕΣΥ 2651099377
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΟΥΡΗΣ Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ 2651099379
ΞΑΝΘΗ ΞΟΥΡΓΙΑ Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ 2651099380
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΙΚΑ Επικουρική Επιμελητής Β’ ΕΣΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Επικουρικός Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ SPECT ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ – ΠΡΩΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ SPECT ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (DATscan)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (DATscan)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DXA)

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι. είναι άρτια στελεχωμένο με (24 άτομα) Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό και Διοικητικό προσωπικό, αποτελούμενο από 6 Ειδικευμένους Πυρηνικούς Ιατρούς (1 Διευθυντής, 1 Επιμελητής Α΄, 2 Επιμελητές Α΄, 1 Επικουρικός Επιμελητής Β΄, 1 Μετεκπαιδευόμενος) και 2 Ειδικευόμενους Ιατρούς. Επίσης υπηρετούν 2 Ακτινο-Φυσικοί, 6 Νοσηλευτές, 4 Τεχνολόγοι, 1 Παρασκευαστής, 2 τραυματιοφορείς και 1 γραμματέας.

          

                      pyr2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι. ιδρύεται το 1990 και εκτελείται ευρύ φάσμα θεραπευτικών εφαρμογών της Ειδικότητας.
Aπαρτίζεται από τις εξής μονάδες: Μονάδα Σπινθηρογραφικής Απεικόνισης (SPECT), Μονάδα Ραδιοανοσοπροσδιορισμών (RIA/IRMA), Μονάδα Ραδιοϊσοτοπικής Μέτρησης Βιολογικών Παραμέτρων (In Vitro), Μονάδα Οστικής Πυκνομετρίας (DXA), Μονάδα Ραδιοϊσοτοπικών Θεραπευτικών Εφαρμογών και Μονάδα Ποζιτρονικής Σπινθηροτομογραφικής Απεικόνισης (PET).

 • Στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι., τον Ιανουάριο του 2009, χορηγείται άδεια σκοπιμότητας Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων/Υπολογιστικής Τομογραφίας (PET/CT Camera), με την απόφαση ΔΥΓ2/5551/12-01-09 (σχετ.69729/07) της πενταμελούς Επιτροπής σε θέματα Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
 • Τον Φεβρουάριο 2005 εγκρίνεται η καταλληλότητα του Εργαστηρίου να χορηγεί πλήρη άσκηση στην Ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής με την απόφαση Υ7α/Γ.Π./οικ./4514/14-1-05 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σήμερα ειδικεύονται πέντε (4) Ιατροί στην Πυρηνική Ιατρική, ενώ έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους τρείς (3) επιπλέον Πυρηνικοί Ιατροί.
 • Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι. είναι το πρώτο Δημόσιο Εργαστήριο στην Ελλάδα που διαθέτει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001/2000 από τον Οκτώβριο του 2007.
 • Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι. διαθέτει, διαδικτυακή πύλη όπου περιγράφονται λεπτομερώς το είδος των εξετάσεων που πραγματοποιούνται και άλλου είδους πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.uhi.gr/nuclear.htm
 • Στο χρονικό διάστημα 2006 – 2016 έχουν επιλέξει να μετεκπαιδευτούν στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι. δεκαπέντε (15) Πυρηνικοί Ιατροί από Σλοβενία, Βοσνία, Πολωνία, Τσεχία, Κροατία, Σερβία και Ελλάδα.
 • Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι., περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες:
 1. Συζήτηση και παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών, καθημερινά.
 2. Βιβλιογραφική ενημέρωση, συζητήσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα, την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα.pyr3
 3. Παρακολούθηση μαθημάτων, ενδονοσοκομειακά και στο Πανεπιστήμιο, άλλων συναφών ειδικοτήτων .
 4. Συμμετοχή Πυρηνικών Ιατρών στα σεμινάρια της Ορθοπαιδικής κλινικής, την 3η Πέμπτη κάθε μήνα.
 5. Συμμετοχή Πυρηνικών Ιατρών στα σεμινάρια της Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής την 1η, 3η, και 4η Τρίτη, κάθε μήνα.
 6. Συμμετοχή Πυρηνικών Ιατρών στα σεμινάρια του Ακτινολογικού Εργαστηρίου κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
 7. Διαλέξεις των Ιατρών του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και προσκεκλημένων ομιλητών, επί θεμάτων της ειδικότητας, την 2η Τρίτη, κάθε μήνα.
 • Στο πλαίσιοo γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου της Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι. διενεργούνται διαλέξεις σε μεγάλα Νομαρχιακά Νοσοκομεία της Βορειοδυτικής Ελλάδας π.χ. Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών κ.ά.
 • Για την πληρέστερη ενημέρωση των Ιατρών της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής της Βορειοδυτικής Ελλάδος, έχει διανεμηθεί ενημερωτικό φυλλάδιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου της Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι., μέσω των Ιατρικών Συλλόγων των περιοχών αυτών.

Διεθνής συνεργασία:

Συνεργασία με το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, Σερβίας (Δ/ντής: Καθηγητής V. Obradovic) που περιλαμβάνει: Μετεκπαίδευση Ιατρών του εκεί Εργαστηρίου στο Εργαστήριο του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων, στον τομέα της σπινθηρογραφικής απεικόνισης νευροεκφυλιστικών νόσων, καθώς και ανταλλαγή κλινικής εμπειρίας και ερευνητική συνεργασία στον τομέα της απεικόνισης νεοπλασματικών νόσων του Κ.Ν.Σ.

 1. Ερευνητικές δραστηριότητες:

Την τελευταία 12ετία, το εστιασμένο ερευνητικό έργο, αφορά στην χρήση SPECT στην Νεύρο-Ογκολογία, όπου για πρώτη φορά παγκοσμίως δημιουργείται νέο πεδίο εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής στην αναίμακτη διαφορική διάγνωση, των χωροκατακτητικών βλαβών του εγκεφάλου, όπου αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής σε πολλές περιπτώσεις όπου η κλασική Ακτινολογική διερεύνηση αδυνατεί να απαντήσει στα κλινικά ερωτήματα. (Δημιουργείται έτσι ένα νέο κεφάλαιο στις διαγνωστικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Horizon 2020)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) για την Έρευνα και τη Καινοτομία, έκρινε θετικά το ερευνητικό έργο «GLIOMARK: Validation of blood-brain-barrier permeability as a glioma biomarker by means of the radiotracer 99mTc-tetrofosmin and single-photon emission computer tomography».

Πρόκειται για το μοναδικό εγκεκριμένο έργο στο χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής πανευρωπαϊκά ενώ στην Ελλάδα είναι το μοναδικό εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αυτού του μεγέθους στο χώρο της υγείας και δημιουργεί ένα νέο κεφάλαιο εφαρμογών στην κλασική Πυρηνική Ιατρική σε παγκόσμιο επίπεδο.

http://cordis.europa.eu/project/rcn/198240_en.html

http://www.gliomark.eu/

 

3. Εργαστηριακή υποδομή:
> Τον Ιανουάριο 2004 εγκαθίσταται και λειτουργεί γ-Camera δύο κεφαλών, έκτοτε στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.Ι. εκτελείται το πλήρες φάσμα των διαγνωστικών εξετάσεων της Ειδικότητας.
>Τον Νοέμβριο 2007 εγκαθίσταται και λειτουργεί δεύτερη γ-Camera μίας κεφαλής.
> Τον Ιανουάριο 2015 εγκαθίσταται και λειτουργεί SPECT/CT γ-Camera δύο κεφαλών.
> Από την αρχή της λειτουργίας του Εργαστηρίου έχουν διεκπεραιωθεί περίπου 55.000 in vivo εξετάσεις (μέσος όρος σπινθηρογραφημάτων ανά ημέρα ανά γ -Camera το 2014 = 15.7).
> Επιπλέον το Εργαστήριο έχει εξοπλισθεί με μονάδα μέτρησης οστικής πυκνότητας (DXA) έχοντας διεκπεραιώσει από την αρχή της λειτουργίας περίπου 60.000 in vivo εξετάσεις (μέσος όρος εξετάσεων ανά ημέρα το 2014 = 25.8).
> Από τον Ιανουάριο του 2015 με αδειοδότηση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), λειτουργεί η μονάδα θεραπευτικών εφαρμογών που περιλαμβάνει τέσσερις (4) κλίνες νοσηλείας.

4. Υπηρεσίες σε τρίτους : Παροχή Υπηρεσιών Υγείας

5. Ερευνητικά έργα (τίτλοι):

«Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) για την Έρευνα και τη Καινοτομία «GLIOMARK: Validation of blood-brain-barrier permeability as a glioma biomarker by means of the radiotracer 99mTc-tetrofosmin and single-photon emission computer tomography»

http://cordis.europa.eu/project/rcn/198240_en.html

http://www.gliomark.eu/

Ενδεικτικές Δημοσιέυσεις

Οι κυριότερες εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής ανα ειδικότητα είναι:

Καρδιολογική

Ενδοκρινολογική

Πνευμονολογία

Γαστρεντερολογική-Χειρουργική

Παιδιατρική

Ογκολογία

Ορθοπεδική-Ρευματολογία

Ουρολογία-Νεφρολογία

Γυναικολογία

Νευρολογία-Ψυχιατρική

Ανάλυση Συστασης με το σύστημα DXA

Κλινικές Εφαρμογές In Vitro

Scroll to Top