Ιστορία

πατήστε στην εικόνα για να ανοίξει
 

Το Π.Γ.Ν.Ι ιδρύθηκε με το Π.Δ 391/86 (ΦΕΚ 174/Α/86) και σήμερα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στις διατάξεις  του Ν.Δ 2592/53 «περί οργάνωσης  της Ιατρικής Αντίληψης (ΦΕΚ 254/Α/53).

Το Νοσοκομείο αναπτύχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 17781/5-12-88 (ΦΕΚ 875/Β/88) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «Οργανισμός του ΠΓΝΙ» σταδιακά με αποφάσεις του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις κάθε φορά αποφάσεις και κατευθύνσεις του Υπουργείου, είναι δε βάσει αυτού δυναμικότητας 760 κλινών.

Σήμερα το Νοσοκομείο είναι ανεπτυγμένο σε έκταση 68.000 τ.μ. και λειτουργούν όλα σχεδόν τα Τμήματα του Παθολογικού, Χειρουργικού, Ψυχιατρικού και Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, εκτός από αυτά του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, είναι δε ανεπτυγμένες επιπλέον 132 κλίνες (συνολικά 760 κλίνες) για τις οποίες έχει προ πολλού ζητηθεί τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού.

Το Νοσοκομείο παρέχει Υπηρεσίες  Υγείας υψηλής ποιότητας, παράγει πλούσιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο και διαθέτει άρτιο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελώντας έτσι το μεγαλύτερο και πιο πλήρες Νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας και ένα από τα πιο καινοτομικά και προοδευτικά Νοσοκομεία της χώρας.

Με γνώμονα την εξασφάλιση του Συνταγματικού Δικαιώματος των Ελλήνων Πολιτών στην παροχή προς αυτούς υψηλού επιπέδου Φροντίδας Υγείας από Δημόσιους φορείς, την περίοδο αυτή ως άμεσοι στόχοι για την ανάπτυξη του ΠΓΝΙ έχουν σχεδιασθεί:

 • Εκσυγχρονισμός και Επέκταση των υποδομών (κτιριακών κατά 6.500 τ.μ. & H/M εγκαταστάσεων) και  επανασχεδιασμός της λειτουργίας του.
 • Εκσυγχρονισμός του Βιοϊατρικού εξοπλισμού, πλήρης ψηφιοποίησή του και ανάπτυξη  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την λειτουργία και επίτευξη επιπέδου επικοινωνίας και λειτουργίας στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • Ανάπτυξη νέων μονάδων (Αγγειοχειρουργική Κλινική, Μυελού των οστών, Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων αλλά και εγκατάσταση συστήματος PET στοχεύοντας στην καινοτομία)
 • Εξασφάλιση και Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων ( νέες ειδικότητες επάρκεια – κατάρτιση – δια βίου μάθηση – καλλιέργεια της ανθρώπινης ευαισθησίας και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο).
 • Συγκρότηση Κώδικα Επικοινωνίας και Υποχρεώσεων του Π.Γ.Ν.Ι προς τους πολίτες.
 • Πιστοποίηση των Υπηρεσιών για την ικανοποίηση του πολίτη, με κατά ISO 9000/2001, σταδιακή πιστοποίηση όλων των Διοικητικών, Τεχνικών, Ιατρικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Π.Γ.Ν.Ι τo αμέσως επόμενο διάστημα.
 • Ανάπτυξη της Υπευθυνότητας, της Διαφάνειας και του Ελέγχου.
 • Ανάπτυξη Οικολογικής Συμπεριφοράς σε Συνθήκες Αειφόρου Ανάπτυξης με  προσφερόμενες Υπηρεσίες και Διαδικασίες συμβατές  με την προστασία του περιβάλλοντος σε άμεση σχέση με την Κοινωνία και με ουσιαστική συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη στην περιοχή μας.
 • Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και ουσιαστική συμβολή στην Ανάπτυξη και την επιτυχία πολιτικών του Δημοσίου με ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη και επιτυχία Πολιτικών Υγείας στον Δημόσιο  Τομέα σε ευαίσθητους και κρίσιμους θεσμούς και διαδικασίες (πχ Πρωτοβάθμια Φροντίδα στον Τομέα της Υγείας, Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση αλλά και Προμήθειες  κ.λ.π.)
 • Στην επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με χώρες-στόχους μέσω της αρωγής μας στον τομέα της Υγείας (Αλβανίας, Συρία, Λίβανος- Hellenic Aid)

Eπόμενες ευρύτερες στόχοι- καινοτομίες του Π.Γ.Ν.Ι.  αναφέρονται στην Συντονισμένη προσπάθειά του να συμβάλλει στην

 • Σταδιακή μετάβαση από την Διαχείριση της Ασθένειας στην Διαχείριση της Υγείας με την αρμονική συνεργασία φορέων της Κοινωνίας και Πολιτών και την αξιοποίηση σε σωστό χρόνο, της συστηματικής και στοχευμένης παροχής έγκυρης πληροφορίας Υγείας με την « οικοδόμηση της  φήμης του» ότι λειτουργεί προς όφελος των Πολιτών εξοικονομώντας δημόσιους- κοινωνικούς πόρους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην Αειφόρο Ανάπτυξη της Ηπείρου.
 • Σταδιακή μετάβαση από την κατευθυνόμενη – Επιβαλλόμενη Φροντίδα Υγείας προς τον ασθενή, στην Αυτορρύθμιση της σχέσης μεταξύ Κράτους – Φορέων Υγείας – Ενεργών Πολιτών ( δηλ. την οικογένεια και τον ασθενή).
 • Σταδιακή περαιτέρω ανάπτυξη της Εξωστρέφειας του Π.Γ.Ν.Ι με την ενεργό συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φορείς παραγωγής γνώσης, Ερευνητικά Κέντρα κ.λ.π. στην Ελλάδα και το Εξωτερικό αλλά και με την συμβολή του μέσω στοχευμένων πολιτικών στο χώρο της Υγείας προς χώρες – στόχους της Εξωτερικής Πολιτικής της Ελλάδας   (Hellenic Aid).
Scroll to Top