Επισκέπτες

Πληροφορίες για τους Συνοδούς και Επισκέπτες

Αγαπητέ Επισκέπτη

Εισερχόμενος στο Νοσοκομείο αυτό για επίσκεψη πρέπει να γνωρίζεις ότι:

α. Οι παρατεταμένες επισκέψεις και οι θόρυβοι στους χώρους του Νοσοκομείου είναι επικίνδυνοι και ενοχλητικοί για τους ασθενείς και εμποδίζουν την καλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

β. Η μακρόχρονη παραμονή σου στον θάλαμο του Νοσοκομείου εμποδίζει τον ύπνο και την ξεκούραση των αρρώστων.

γ. Οι πολλές και θορυβώδεις επισκέψεις κάνουν κακό στους ασθενείς.

δ. Πληροφορίες για την πορεία της υγείας του ασθενούς σου θα λάβεις από τον Διευθυντή της Κλινικής στο γραφείο του ή στο γραφείο ιατρών της Κλινικής από 13.30 έως 14.30. Η συνεχής ενόχληση των ιατρών στους διαδρόμους για πληροφορίες τους εκνευρίζει και τους εμποδίζει ουσιαστικά στο έργο τους.

ε. Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Στους χώρους.δε του Νοσοκομείου απαγορεύεται αυστηρά.

στ. Η μεταφορά φαγητών-ποτών και άλλων ειδών διατροφής στους ασθενείς δεν επιτρέπεται, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία τους, καθ1 όσον ακολουθούν ειδικό διαιτολόγιο και ειδική φαρμακευτική αγωγή.

ζ. Η ρύπανση των διαφόρων χώρων του Νοσοκομείου με χαρτιά, κουτιά κλπ, που εγκαταλείπονται άτακτα μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες λοιμώξεις επικίνδυνες όχι μόνο για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους σ1 αυτό, αλλά και για σένα τον ίδιο, που έρχεσαι να επισκεφθείς και να ρωτήσεις για την πορεία της υγείας των αγαπημένων σου προσώπων.

η.Η επέμβαση γενικώς στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, (τεχνολογικό-ξενοδοχειακό εξοπλισμό) και η κακή χρήση τους, πέραν του ότι επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του, αφού η δαπάνη αγοράς και συντήρησης τους είναι μεγάλη, μπορεί να αποβεί σε βάρος και του ιδίου του ασθενούς.

Η συνεργασία σου με όλο το προσωπικό και η υπακοή σου στις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων, βοηθά όχι μόνο στην καλύτερη εκτέλεση της εργασίας αυτών, αλλά τους δίνεις και τη δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην θεραπεία των ασθενών.

Επειδή πιστεύουμε ότι θα θελήσεις να βοηθήσεις στην προσπάθεια για καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στο να γίνει γρήγορα καλά ο ασθενής που επισκέπτεσαι, αλλά και οι άλλοι ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ευχαριστούμε, γιατί η επίσκεψη σου είναι σύντομη και η παραμονή σου πολιτισμένη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Η παραμονή συγγενών και φίλων στους θαλάμους νοσηλείας πρέπει να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής.
Να αποφεύγεται η προσέλευση παιδιών.
Να τηρείται το ωράριο επισκεπτηρίου.
Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους, ύστερα από ειδική άδεια, πρέπει να φροντίζουν και να βοηθούν για την διατήρηση της καθαριότητας στους θαλάμους.
Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών.
Να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους.
Να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά ή καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.
Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο, ξεκινά από τα Εξωτερικά Ιατρεία στα οποία εκδίδεται από τον υπεύθυνο ιατρό το έντυπο εισιτήριο εις διπλούν.
Το ένα αντίγραφο προσκομίζεται στο Γραφείο Κίνησης και το άλλο παραδίδεται στην προϊσταμένη του Τμήματος.
Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α και του Δημοσίου, με την είσοδό τους, ή την επομένη, πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριό τους στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
Στους ασφαλισμένους των λοιπών ταμείων (ΤΕΒΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΤΑΠΟΤΕ, κ.λ.π.) με την είσοδό τους, δίδεται ιατρική γνωμάτευση, προκειμένου να εκδοθεί εισιτήριο νοσηλείας από το Ταμείο τους, το οποίο προσκομίζουν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
Με την είσοδο του ασθενή στην κλινική, παρακαλούνται οι συνοδοί να αναφέρουν το προσωπικό τους τηλέφωνο στην Προϊσταμένη.
Στο τέλος της νοσηλείας, παραδίδεται το έντυπο εξιτήριο, εις διπλούν, από την Προϊσταμένη του Τμήματος, στον ασθενή ή τον συνοδό, το οποίο προσκομίζει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών, προς θεώρηση και λογιστική τακτοποίηση και κατόπιν, το θεωρημένο αντίγραφο εξιτηρίου, προσκομίζεται και επιδεικνύεται στην Προϊσταμένη του Τμήματος.
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ. ΑΝ ΚΑΙ Ο ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Scroll to Top