Ογκολογική

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
Γραφείο Διευθυντή 222
Ραντεβού 391
Γραφείο Νοσηλευτών 389
Γραμματεία 394
Αρχείο 393
Γραφείο Ιατρών                  870 – 765 – 390
Γραφείο Ιατρών                  388 – 393 – 868
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠ.
Στάση Νοσηλευτών 636
Γραφείο Νοσηλευτών 300
Διάλυση Φαρμάκων 435
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Γραφείο Προϊσταμένης 303
Γραφείο Νοσηλευτών 649
Γραφείο Ειδικευομένων 635
Γραφείο Επιμελητών 824
Scroll to Top