Νεφρολογική Κλινική

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραμματεία: 26510 99651
Γρ. Διευθύντριας : 26510 99653
Γρ. Ιατρών: 26510 99794

Στάση Νοσηλευτών: 26510 99651

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 26510 99398

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης: 26510 99648

Email: nephrology@uhi.gr

nefro1

Η Νεφρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1993. Απαρτίζεται από τους θαλάμους

νοσηλείας και τις ειδικές μονάδες: Τεχνητού Νεφρού, Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Πλασμαφαίρεσης καθώς και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Η Νεφρολογική Κλινική διαθέτει θαλάμους νοσηλείας με 16 κλίνες και βρίσκεται στον 1ο  όροφο του Β΄ κτιρίου.

nefro3

H Νεφρολογική Κλινική έχει ως αντικείμενο καθημερινής δραστηριότητας τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία ενηλίκων ασθενών που πάσχουν από νεφρολογικά νοσήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι  σπειραματονεφροπάθειες (πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς), οι διάμεσο-σωληναριακές νεφροπάθειες, η οξεία νεφρική βλάβη, η χρόνια νεφρική νόσος – όλα τα στάδια, τα σπάνια γενετικά με συμμετοχή των νεφρών και συστηματικά νοσήματα με νεφρική προσβολή, η ιδιοπαθής και δευτεροπαθής αρτηριακή υπέρταση καθώς και οι επιπλοκές των νεφρικών νοσημάτων. Επίσης, η Νεφρολογική Κλινική του ΠΓΝΙ διενεργεί όλες τις μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση) καθώς και νεφρική μεταμόσχευση από ζώντες και αποβιώσαντες δότες, σε συνεργασία με τη Χειρουργική Κλινική του ΠΓΝΙ. Αντικείμενο της Νεφρολογικής Κλινικής είναι η άμεση μετεγχειρητική, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση του λήπτη νεφρικού μοσχεύματος. Επίσης, στα πλαίσια της κλινικής πρακτικής και διαχείρισης των ασθενών με Νεφρικά Νοσήματα διενεργούνται από τους ιατρούς της Νεφρολογικής Κλινικής βιοψίες των αυτόχθονων νεφρών και των νεφρικών μοσχευμάτων και τοποθετούνται κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης.

nefro10

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού διαθέτει 9 κλίνες, λειτουργεί από το 1992 και βρίσκεται στο ισόγειο του ΠΓΝΙ. Λειτουργεί καθημερινά καλύπτοντας τις ανάγκες των χρόνιων τακτικών αιμοκαθαιρομένων ασθενών (3 βάρδιες), καθώς και οξέων περιστατικών. Συνεδρίες αιμοκάθαρσης διενεργούνται επίσης στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για τη θεραπεία των ασθενών που νοσηλεύονται στα αντίστοιχα τμήματα. Στις 05-10-2020 δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Αιμοκάθαρσης για ασθενείς θετικούς με SARS-COV2 στις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων του ΠΓΝΙ.

Η Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης με 2 κλίνες λειτουργεί από το 1995 και βρίσκεται στον 1ο όροφο του Β΄ κτιρίου. Λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή με προγραμματισμένα ραντεβού για τους ασθενείς σε Περιτοναϊκή Κάθαρση.

Από τον Ιανουάριο του 2010 στο ΠΓΝΙ λειτουργεί Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, η οποία υποστηρίζεται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

της Νεφρολογικής και Χειρουργικής Κλινικής. Στα πλαίσια λειτουργίας της Μονάδας, διενεργείται ο προ-μεταμοσχευτικός ελέγχου του λήπτη νεφρικού μοσχεύματος και η ένταξή στο εθνικό μητρώο των υποψηφίων ληπτών για νεφρικό μόσχευμα από αποβιώσαντα δότη καθώς και ο έλεγχος δότη και λήπτη σε μεταμοσχεύσεις από ζωντανό δότη. Στο κέντρο, διενεργούνται, όπως ειπώθηκε νεφρικές μεταμοσχεύσεις από ζώντες και αποβιώσαντες δότες.

Η Νεφρολογική Κλινική και οι ειδικές μονάδες της είναι πιστοποιημένες κατά ISO.

 Εξωτερικά Ιατρεία Νεφρολογικής Κλινικής (Πρωινό ωράριο)

Το Νεφρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο (26510 99509) λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη

Το Ιατρείο Μεταμόσχευσης (26510 99250) λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Το Ιατρείο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (26510 99221) λειτουργεί κάθε Τετάρτη

Το Ιατρείο Υπέρτασης (26510 99221) λειτουργεί κάθε Δευτέρα

Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία Νεφρολογικής Κλινικής

Απογευματινά Ιατρεία λειτουργούν από τους Ιατρούς της Νεφρολογικής Κλινικής κάθε Τρίτη και Πέμπτη σε μέρες μη γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 26510 99500.

Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό Νεφρολογικής Κλινικής

Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Συντονιστή Διευθυντή και 5 Ειδικευμένους Νεφρολόγους.  Η Νεφρολογική Κλινική Ιωαννίνων έχει αναπτύξει 6

nefro6

θέσεις ειδικευομένων για πλήρη εξάσκηση στην ειδικότητα της Νεφρολογίας [Προεδρικό Διάταγμα αρ. Α5/4663/25-8-98, (ΦΕΚ 932/31-8-98)]. Επίσης, στο ιατρικό δυναμικό της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής εντάσσονται και 2 επιπλέον Ειδικευμένοι Νεφρολόγοι με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου και του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή.

Το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής, υπό την Προϊσταμένη, είναι επιφορτισμένο με τη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών στους θαλάμους νοσηλείας, ενώ στις ειδικές μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης είναι εκπαιδευμένο και διενεργεί σε συνεργασία με τους γιατρούς τις αντίστοιχες μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η κλινική έχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους γιατρούς της κλινικής αλλά και φοιτητές του 3ου (λήψη Ιστορικού), 4ου (Φυσική Εξέταση) και 6ου (Παθολογία) έτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ερευνητικό έργο

Η Νεφρολογική Κλινική έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα η οποία αντανακλάται στις πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και την διαρκή ενεργό παρουσία της Κλινικής σε Εθνικά και Διεθνή Ιατρικά συνέδρια, αλλά και στις διδακτορικές διατριβές που πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη της Διευθύντριας της Κλινικής, Αναπληρώτριας Καθ. Νεφρολογίας με έμφαση στις μεταμοσχεύσεις, κας Ε. Ντουνούση.

Επίσης, η Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό Ερευνητικών Προγραμμάτων και εθνικών και διεθνών κλινικών μελετών.

Scroll to Top