Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ιδρύθηκε το 1989 (ΦΕΚ B 635 – 30.08.1989) και ανήκει στον Μορφολογικό – Κλινικοεργαστηριακό τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Είναι ευρέως συνδεδεμένο με την εφαρμογή των ιοντιζουσών και μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην διαγνωστική και θεραπευτική Ιατρική και παρέχει αδιάλειπτα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε διάφορα εργαστήρια και κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Συγκεκριμένα το Εργαστήριο της Ιατρικής Φυσικής συνεργάζεται στενά με τα:
• Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής- Μονάδα Θεραπευτικών Εφαρμογών & Διαγνωστικό Εργαστήριο
• Κλινικό Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας – Μονάδα Εξωτερικής Ακτινοβόλησης & Βραχυθεραπείας
• Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης
• Κλινικές που κάνουν χρήση μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Οι βασικές υπηρεσίας του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως:

Διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες
• Δημιουργία και επίβλεψη πλάνων ακτινοθεραπείας (τηλεθεραπείας και βραχυθεραπείας)
• Συμμετοχή με το Εργαστήριο της Πυρηνικής Ιατρικής στη δημιουργία και έλεγχο θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων
• Συμμετοχή στο Εργαστήριο της Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης στην εισαγωγή και βελτιστοποίηση διαγνωστικών πρωτοκόλλων
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην διάγνωση ή στην ποσοτικοποίηση της ιατρικής εικόνας

Υπηρεσίες ακτινοπροστασίας
• Δοσιμέτρηση προσωπικού, ασθενών, χώρων και μηχανημάτων
• Επιλογή κατάλληλων ακτινοβολητών τελευταίας τεχνολογίας και διαρκής έλεγχός τους
• Ασφαλή χρήση των μονάδων και έλεγχος της έκθεσης με κατάλληλους μετρητές ακτινοβολίας
• Σχεδιασμός κατάλληλων θωρακίσεων
• Ασφαλής χρήση και αποθήκευση των ραδιενεργών ουσιών και παροχέτευση των ραδιενεργών λυμάτων εκτός νοσοκομείου
• Δημιουργία πρωτοκόλλων πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης ακτινικών ατυχημάτων καθώς και εξουδετέρωσης ραδιομολυσμένων περιοχών

Υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας
• Έλεγχοι αποδοχής και ασφαλούς λειτουργίας νέων μηχανημάτων
• Περιοδικοί έλεγχοι διασφάλισης ποιότητας ανάλογα με την αναγκαιότητα για κάθε μονάδα και τις προδιαγραφές των εθνικών και διεθνών πρωτοκόλλων ελέγχου

Εκπαίδευση
• Μαθήματα ακτινοπροστασίας σε φοιτητές και ιατρικό προσωπικό
• Εκαπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στις αρχές φυσικής που διέπουν υπάρχουσες και νέες απεικονιστικές και θεραπευτικές τεχνικές
• Πρακτική άσκηση σε Φυσικούς-Ακτινοφυσικούς με μεταπτυχιακό τίτλο ειδικότητας στην Ιατρική Φυσική
• Πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Φυσικής

Έρευνα
Το εργαστήριο ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική αναβαθμίζει συνεχώς τις τεχνικές του και συμμετέχει στην εισαγωγή νέων απεικονιστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνεργαζόμενο με βασικούς επιστήμονες κυρίως από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τις εταιρείες κατασκευής ιατρικών μηχανημάτων και με πλήθος κλινικών ειδικοτήτων όπως οι ακτινοθεραπευτές, ακτινολόγοι, πυρηνικοί ιατροί και χειριστές ιατρικών μηχανημάτων.

Συνεργαζόμενα Εργαστήρια και Κλινικές:

  1. Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής – Μονάδα Θεραπευτικών Εφαρμογών & Διαγνωστικό Εργαστήριο
  2. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας – Μονάδα Εξωτερικής Ακτινοβόλησης & Βραχυθεραπείας
  3. Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης
  4. Κλινικές που κάνουν χρήση μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Στελέχωση

Οδηγίες 

Διεύθυνση:

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου

45500, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651099922, 2651099381, 2651099385, 2651099471

Email: medicalphysics@uhi.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.uhi.gr/klinikes-tmimata/εργαστήρια/εργαστήριο-ιατρικής-φυσικής.html

Scroll to Top