Το Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης λογισμικών εφαρμογών (software), δικτύων και εξοπλισμού (hardware) έχει την ευθύνη για την καθημερινή, άμεση και διαρκή υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων που απαρτίζουν το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου.

Web administrator
τηλ: 26510 99840
email: ioanna.apostoliadi@uhi.gr

Scroll to Top