Ακτινοθεραπεία

Υπεύθυνος/Διευθυντής: Περικλής Τσέκερης, Καθηγητής
Email επικοινωνίας: ptsekeri@cc.uoi.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2651099387-99472

Η ακτινοθεραπεία κατέχει σημαντικό ρόλο στην θεραπεία του καρκίνου. Ποσοστό 50% – 60% των ασθενών με καρκίνο, κάποια στιγμή θα υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία, κατά την πορεία της νόσου τους. Η Ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται είτε σαν ριζική, με σκοπό την ίαση του ασθενούς ή σαν παρηγορητική, με σκοπό την ανακούφισή του (αναλγητική, αιμοστατική). Εφαρμόζεται επίσης σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους (χημειοθεραπεία, χειρουργική). Ανάλογα με τον σκοπό εφαρμογής τους, τα ακτινοθεραπευτικά πρωτόκολλα ποικίλουν, όσον αφορά την ημερήσια και την συνολικά χορηγούμενη δόση ακτινοβόλησης. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ακτινοβόληση εφάπαξ, ή η χορήγηση μίας συνεδρίας ακτινοβόλησης καθημερινά και για χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, σε περιπτώσεις εφαρμογής ριζικής ακτινοθεραπείας. Το Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας λειτουργεί αδιάλειπτα από την 1/1/1993. Καλύπτει γεωγραφικά μία ευρεία περιοχή, η οποία περιλαμβάνει την Ήπειρο, τα νησιά του Βορείου Ιονίου, αλλά προσέρχονται ασθενείς και από όμορους νομούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικός αριθμός ασθενών, προέρχονται από την Νότιο Αλβανία. Κάθε έτος, περίπου 800 νέοι ασθενείς, προσέρχονται στο Τμήμα μας για να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία

Από τον Δεκέμβριο του 2008 λειτουργεί Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας με δύναμη οκτώ κλινών, για την νοσηλεία ασθενών, οι οποίοι υποβάλλονται σε Ακτινοθεραπεία.

Το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, παρέχει τη δυνατότητα λήψης της ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας σε τρεις ιατρούς, χορηγώντας πλήρη ειδικότητα
Στο Τμήμα εκπαιδεύονται φοιτητέςτης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σε ερευνητικό επίπεδο, το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα έχει σημαντική παρουσία με δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά και με έντονη παρουσία σε Ογκολογικά Συνέδρια.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

 

Τον Αύγουστο του 2006 εγκαθίσταται σύστημα εξομοίωσης

αξονικής τομογραφίας Siemens Somatom Sensation Open

24 τομών.

1a
 

Τον Σεπτέμβριο του 2006 εγκαθίσταται Σύστημα Σχεδιασμού

Θεραπείας Philips Pinnacle3

akt2
 

 

Τον Μάιο του 2009 εγκαθίσταται γραμμικός επιταχυντής

Varian Clinac DHX φωτονίων/ηλεκτρονίων

πολλαπλών ενεργειών με πολύφυλλο κατευθυντήρα

και σύστημα απεικόνισης as500

3a
Τον Απρίλιο του 2014 εγκαθίσταται γραμμικός επιταχυντής

ELEKTA Synergy φωτονίων/ηλεκτρονίων πολλαπλών ενεργειών

με πολύφυλλο κατευθυντήρα και συστήματα απεικόνισης

iViewGT και CBCT

4a
 

Τον Σεπτέμβριο του 2012 εγκαθίσταται σύστημα βραχυθεραπείας

με τηλεμεταφορά υψηλού ρυθμού δόσης 192Ir 18 καναλιών

ELEKTA/Nucletron Microslectron Digital. Ταυτόχρονα

εγκαθίσταται Σύστημα Σχεδιασμού Βραχυθεραπείας

Oncentra® Brachy.

 5a

Συστήματα ακινητοποίησης

Συστήματα δοσιμετρίας

Εφαρμοζόμενες Τεχνικές
Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής των πιο σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών με την υπάρχουσα υποδομή, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την θεραπεία
– Σύμμορφη Τρισδιάστατη Ακτινοθεραπεία (3D-CRT):

– ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

– Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης Ακτινοβόλησης (IMRT).

– Ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη Απεικονιστικά (IGRT) με EPID και CBCT.

– Ογκομετρική Ακτινοθεραπεία (VMAT, Προηγμένη ΙΜRT) : Ογκομετρική
διαμορφούμενης έντασης τοξοειδής ακτινοθεραπεία.

– Ενδοκοιλοτική Βραχυθεραπεία Υψηλού Ρυθμού Δόσης (HDR): Eφαρμογή στον γυναικολογικό καρκίνο.

pt

Scroll to Top