Φαρμακείο

Ανακοίνωση για το PAXLOVID  Ώρες εξυπηρέτησης: 12:00 – 14:00 (Καθημερινές, Σάββατο, Κυριακή)

 

pharmacy

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραφείο προϊσταμένου: 2651 (0) 99-476
Γραφείο Φαρμακοποιών: 2651(0) 99-477

Scroll to Top