Φυσικοθεραπεία

physiotherapy

Στο νοσοκομείο μας παρέχουμε φυσικοθεραπεία σε 32 Κλινικές & Μονάδες. Παράλληλα λειτουργεί Φυσικοθεραπευτήριο στο οποίο απευθύνονται εξωτερικοί ασθενείς με προβλήματα του μυοσκελετικούphysiotherapy συστήματος.

Η επιστήμη της φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει γνώσεις και σπουδές της ανθρώπινης λειτουργίας με στόχο την ικανότητα του ατόμου να αντιληφθεί, ελέγξει και να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Στηρίζεται στις βασικές επιστήμες της Βιολογικής Μηχανικής, της Φυσιολογίας και της Ψυχολογίας με προεκτάσεις στην διαταραχή της λειτουργικότητας του ατόμου

 

Η Φυσικοθεραπεία ως επαγγελματική δραστηριότητα στοχεύει στην πρόληψη, αξιολόγηση, και αποκατάσταση διαταραχών της λειτουργικότητας. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από διαταραχές που αφορούν το Μυοσκελετικό Σύστημα, το Κεντρικό και το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα, το Αναπνευστικό και το Κυκλοφορικό Σύστημα.

 

Ο φυσικοθεραπευτής έχει προσωπική ευθύνη για την αξιολόγηση, την επιλογή των παρεμβάσεων και την εκτέλεση της θεραπείας. Στην πρακτική εφαρμογή της φυσικοθεραπείας γίνεται χρήση μέσων και μεθόδων τα οποία συνεχώς αξιολογούνται με την έρευνα έτσι που να παρέχεται στον ασθενή υπεύθυνη και αποτελεσματική φυσικοθεραπεία.

 

Η επιστήμη της φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει γνώσεις και σπουδές της ανθρώπινης λειτουργίας με στόχο την ικανότητα του ατόμου να αντιληφθεί, ελέγξει και να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Στηρίζεται στις βασικές επιστήμες της Βιολογικής Μηχανικής, της Φυσιολογίας και της Ψυχολογίας με προεκτάσεις στην διαταραχή της λειτουργικότητας του ατόμου

 

Ο φυσικοθεραπευτής έχει προσωπική ευθύνη για την αξιολόγηση, την επιλογή των παρεμβάσεων και την εκτέλεση της θεραπείας. Στην πρακτική εφαρμογή της φυσικοθεραπείας γίνεται χρήση μέσων και μεθόδων τα οποία συνεχώς αξιολογούνται με την έρευνα έτσι που να παρέχεται στον ασθενή υπεύθυνη και αποτελεσματική φυσικοθεραπεία.

 

Φυσικοθεραπευτικός μας στόχος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι:

> Να προσφέρουμε στον ασθενή άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική αξιολόγηση και θεραπεία που να βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση (Evidence Based Medicine) και τη γνώση που προκύπτει από την εμπειρία.

> Να εργασθούμε με ενιαία δομή και θεραπευτική κατεύθυνση έτσι που να παρέχεται σταθερά στους ασθενείς υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών.

> Να συνεχίσουμε τη συμμετοχή μας στην διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων και εργαστηρίων στους τομείς της φυσικοθεραπείας (καρδιοαναπνευστικό – μυοσκελετικό – νευρολογικό) που θα συμβάλλουν στην θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των φυσικοθεραπευτών νοσοκομειακών και μη.

> Να στηρίξουμε την εκπαίδευση των σπουδαστών φυσικοθεραπείας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης και κάθε εκπαιδευτική διαδικασία του νοσοκομείου μας (μαθήματα στην ειδικότητα της νοσηλευτικής και της ιατρικής υπηρεσίας) και την εν γένει εκπαίδευση του δημόσιου συστήματος παιδείας.

Κλινικές και Μονάδες

Φυσικοθεραπευτήριο

Juvenile Idiopathic Arthritis

 

Scroll to Top