Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου

Αυτή η πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας. Κατά τη συλλογή αυτών των στοιχείων, ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και από το νόμο (ΕΕ2016/679) οφείλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα δεδομένα αυτά.

Ποιοι είμαστε;
Το όνομα του νοσοκομείου είναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Η διεύθυνσή μας είναι Λ. Σταύρου Νιάρχου, Ιωάννινα 45500. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με email στο gep@uhi.gr ή τηλεφωνικά στο 26510-99355.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων μας είναι:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννα Αποστολιάδη
Γραφείο ΥΠΔ Α’ Υπόγειο, Δ2 Διάδρομος
Τηλέφωνο: 26510 99273, email: dpo@uhi.gr

Όταν υποβάλλετε μια ερώτηση μέσω της ιστοσελίδας μας
Όταν υποβάλλετε μια ερώτηση μέσω της ιστοσελίδας μας, ζητάμε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Η ερώτηση σας αποθηκεύεται και προωθείται στο ανάλογο τμήμα προκειμένου να απαντηθεί.
Δεν χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που παρέχετε για να λάβουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που μπορεί να σας επηρεάσουν.
Τηρούμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δύο χρόνια, μετά από τα οποία αρχειοθετούνται με ασφάλεια και φυλάσσονται για επτά χρόνια, οπότε και τα διαγράφουμε.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων
Σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να μας ρωτήσετε ποια στοιχεία που σας αφορούν τηρούμε και να τα διορθώσουμε αν είναι ανακριβή. 

Website Privacy Policy
Για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους συγκατάθεσης ή έννομου συμφέροντος, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για μια χρονική περίοδο εάν πιστεύετε ότι δεν το πράττουμε νομίμως.
Για την υποβολή αιτήματος σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα αυτής της πολιτικής.

Το δικαίωμα σας να υποβάλλετε παράπονα
Αν έχετε παράπονο σχετικά με τη χρήση εκ μέρους μας των στοιχείων σας, θα προτιμούσατε να επικοινωνήσετε αρχικά απευθείας μαζί μας για να μπορέσουμε να εξετάσουμε το παράπονο σας. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας τους στο http://www.dpa.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628

Επικαιροποιήσεις αυτής της πολιτικής απορρήτου
Αναθεωρούμε τακτικά και, κατά περίπτωση, επικαιροποιούμε αυτή την πολιτική απορρήτου καθώς εξελίσσονται οι υπηρεσίες μας και η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, με τρόπο που δεν έχουμε προηγουμένως καθορίσει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτό και, αν χρειαστεί, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.
Θα επικαιροποιούμε τον αριθμό έκδοσης και την ημερομηνία αυτού του εγγράφου κάθε φορά που αλλάζει.

Scroll to Top