Οφθαλμολογική

Οφθαλμολογική Κλινική ΠΓΝΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ανδρέας Κατσάνος, Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Τηλ. κλινικής: 2651099705

Για ραντεβού στα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ: 2651099504, -505, -508
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων: 2651099142

ΚΛΙΝΙΚΗ (Γ΄ κτίριο, 4ος όροφος Π.Γ.Ν.Ι.)
– Διαθέτει 38 κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών με παθολογία και χειρουργικές
παθήσεις του οφθαλμού και του οφθαλμικού κόγχου
– Διαθέτει 4 εξεταστήρια για την εξέταση των νοσηλευομένων ασθενών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Δ΄ κτίριο, 4ος όροφος Π.Γ.Ν.Ι.)
● Γενικό Εξωτερικό Ιατρείο
● Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία
● Παιδοφθαλμολογίας – Στραβισμού
● Νευροοφθαλμολογίας
● Γλαυκώματος
● Βυθού (παθήσεις αμφιβληστροειδούς χιτώνα)
● Φλεγμονών του οφθαλμού και κόγχου
● Οφθαλμικής πλαστικής (βλέφαρα, δακρυική συσκευή) και κόγχου
● Κερατοειδούς

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
● Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)
● Φλουοροαγγειογραφία
● OCT – αγγειογραφία
● Φωτογράφηση βυθού με αυτοφθορισμό
● Α και Β υπερηχογραφία
● Ultrasound biomicroscopy (UBM)
● Οπτική βιομετρία
● Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος
● Οπτικά πεδία (αυτόματη στατική περιμετρία)
● Τομογραφία κερατοειδούς Pentacam
● Μελέτη στραβισμού
● Διάγνωση αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας
● Μελέτη ειδικών φλεγμονών

ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
● Επεμβάσεις καταρράκτη
● Επεμβάσεις γλαυκώματος (τραμπεκουλεκτομές, αντιγλαυκωματικά ενθέματα,
κυκλοφωτοκαταστροφικές επεμβάσεις)
● Υαλοειδεκτομές
● Επεμβάσεις στραβισμών
● Επεμβάσεις εξαρτημάτων οφθαλμού
● Διασύνδεση κερατοειδούς (corneal cross-linking)
● Φωτοδυναμική θεραπεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
● Διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο αναγνωρισμένο από το ΕΒΟ (European Board of
Ophthalmology)
● Μαθήματα τεταρτοετών φοιτητών και κλινική άσκηση
● Μαθήματα ειδικευομένων
● Μετεκπαιδευτικά μαθήματα – σεμινάρια
● Εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών
● Διοργάνωση Οφθαλμολογικών Συνεδρίων – Ημερίδων

ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΕΚΑ (10) ΚΛΙΝΩΝ
(Δ΄ Κτίριο, 4ος όροφος)
Ολιγόωρη νοσηλεία ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται σε ειδικές θεραπείες:
● Χορήγηση ειδικών φαρμακευτικών ενέσεων για τη θεραπεία παθήσεων όπως η
ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
● Θεραπείες Laser (Argon, YAG, Diode)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
● Πτέρυγα χειρουργείων του Π.Γ.Ν.Ι.
● Δύο χειρουργικά τραπέζια
● Ημέρες τακτικών χειρουργείων: Δευτέρα έως Παρασκευή

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναπλ. Καθηγητής Ανδρέας Κατσάνος
ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Χρήστος Καλογερόπουλος Καθηγητής
Ανδρέας Κατσάνος Αναπληρωτής Καθηγητής
ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ.
Αικατερίνη Χριστοδούλου Διευθύντρια ΕΣΥ
Παρασκευάς Ζαφειρόπουλος Επιμελητής Α’ ΕΣΥ
Ελένη Μπαγκλή Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ
Παναγιώτης Λάσπας Επιστημονικός Συνεργάτης
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ
Πέτρος Αστέρης
Ιωάννης Κατσιφάρας
Στέφανος Καψάλης
Κωνσταντίνος Μπενέκος
Κύριλλος Ναβρόζογλου
Γεώργιος Στεργιόπουλος
Περικλής Στύλος
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Ιωάννης-Ηρακλής Βήτος
Αθανάσιος Καλιαρντάς
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κωνσταντίνος Μαλάμος
Περικλής Τσουμάνης

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ
Ερμιόνη Μήταρη
ΚΛΙΝΙΚΗ
Γεωργία Κόντου
Μαρία Καραβασίλη
Αικατερίνη Χρηστάκη
Γεωργία-Μόνικα Κωστανάσιου
Ελένη Παφίλα
Ελένη Πανέτα
Λεωνίδας Σαφαρίκας
Σταυρούλα Νάκη
Αικατερίνη Πανούση
Κωνσταντίνα Καρατζά
Χρήστος Γκόγκος
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Ιωάννης Πορφυριάδης
Σπυριδούλα Βλάχου
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Σταυρούλα Γιαννοπούλου
Αικατερίνη Δαρδαμάνη

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Βασιλική Αγγέλου
Χρυσή Παπαναστασίου
Χριστίνα Γάρου
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
Κωνσταντίνα Παπακώστα
Σπυρίδων Πλιάκος
ΒΟΗΘΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
Σταυρούλα Τζίμα

Scroll to Top