Κοινωνική Υπηρεσία

Η κοινωνική υπηρεσία αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Π.Π.Ν.Ι , προΐσταται αυτού Κοινωνική Λειτουργός και υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία του εν λόγω Νοσοκομείου. Σήμερα στελεχώνεται  από τέσσερις κοινωνικούς λειτουργούς.

Παρέχει υπηρεσίες σε   νοσηλευόμενους ασθενείς ,σε ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων  και των ΤΕΠ  με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η εργασία των κοινωνικών λειτουργών επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση  κοινωνικών προβλημάτων, συναισθηματικών και ψυχολογικών δυσκολιών, που έχουν ως  συνέπεια την διατάραξη της σωματικής ή ψυχικής υγείας τους  ή οφείλονται σε εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, οι κοινωνικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν περιστατικά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που χρήζουν  κοινωνικής στήριξης  και αποκατάστασης. Τα βασικότερα από αυτά είναι:

-μοναχικοί και ανήμποροι ηλικιωμένοι εγκαταλελειμμένοι

-εγκαταλελειμμένα βρέφη και παιδιά σε κίνδυνο

– άγαμες μητέρες ανήλικες, χρήστες ουσιών, γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση  ημεδαπές ή αλλοδαπές με ελλιπή στοιχεία χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον

-άνθρωποι που στερούνται για διαφόρους λόγους, οικονομικούς και κοινωνικούς,   σταθερής κατοικίας -άστεγοι

-ψυχιατρικοί ασθενείς που είτε νοσηλεύονται στη ψυχιατρική κλινική και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης σε ξενώνες ή οικοτροφεία είτε ως εξωτερικοί ασθενείς  προσέρχονται για κάθε είδους βοήθεια στη κοινωνική υπηρεσία.

-Ασθενείς που προσέρχονται στα ΤΕΠ χωρίς συνοδό και χωρίς οικογενειακό περιβάλλον, με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Η Παρέμβαση στους εξυπηρετούμενους  στοχεύει στη παροχή:

Υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα,

συναισθηματικής Ενίσχυσης και Καθοδήγησης ,

έγκυρης Πληροφόρησης και Παραπομπής σε υπηρεσίες και δομές κατάλληλες μετά το εξιτήριο του ασθενούς.

Στα πλαίσια της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργάζεται με επαγγελματίες υγείας  άλλων ειδικοτήτων  του Νοσοκομείου καθώς και με τις οικογένειες και τους φροντιστές των ασθενών, κυρίως όταν πρόκειται για ασθενείς που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας αυτοδύναμης λειτουργικότητας τους  μετά τη νοσηλεία. Στόχος μας είναι να επιτευχθεί ήπια εξωνοσοκομειακή προσαρμογή τους, είτε αυτή αφορά την επιστροφή στο σπίτι είτε την εισαγωγή τους σε προστατευμένο πλαίσιο κατάλληλο κατά περίπτωση.

Επίσης συνεργάζεται με φορείς  και  κοινωνικές υπηρεσίες, με τους δήμους , άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, την αστυνομία, το ληξιαρχείο, την εισαγγελία με ασφαλιστικούς φορείς κ.α για την επίλυση σοβαρών  θεμάτων.

Η  Κοινωνική Υπηρεσία δέχεται τελειόφοιτους σπουδαστές των  αντίστοιχων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για εξάμηνη πρακτική άσκηση.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:      26510 99448 / 26510 99501

Scroll to Top