Παιδικός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός του ΠΓΝΙ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991.

Σκοπός του είναι να προσφέρει την ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων των εργαζομένων του Νοσοκομείου.

Επίσης, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

DSC00296

Ο Παιδικός Σταθμός αποτελεί τμήμα του ΠΓΝΙ και λειτουργεί κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΙ το οποίο αναθέτει την ευθύνη λειτουργίας του σε Διοικητική Επιτροπή.

Ο Παιδικός Σταθμός έχει 4 τμήματα, 2 βρεφικά και 2 προνηπιακά. οι ηλικίες των παιδιών που γίνονται δεκτές είναι από 8 μηνών μέχρι 4 ετών.

Το Προσωπικό του Παιδικού Σταθμού

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό το αποτελούν 10 πτυχιούχοι Τ.Ε. Νηπιοβρεφοκομίας και 2 πτυχιούχοι ΠΕ.
Το βοηθητικό προσωπικό το αποτελούν μία καθαρίστρια και δύο τραπεζοκόμοι.
Ο παιδικός σταθμός συνεργάζεται επίσης και με παιδοψυχολόγο, μουσικούς, καλλιτέχνες κλπ.

Image00002 RSCN0943

 Πρόγραμμα και Δραστηριότητες

Εκδηλώσεις

Scroll to Top