Έντυπα

Εγχειρίδια Εφαρμογών ΕΠΣΜΥ

Γραφείο Κίνησης [βίντεο] Ιατρικός Φακελος  [βίντεο] ΤΕΠ  [βίντεο] ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  [βίντεο] Βάρδιες Προσωπικου Γραμματεία Χειρουργείου Γραφείο Κίνησης Διαλογή ΤΕΠ  Εφημερίες Προσωπικού  Ιατρικός Φάκελος  Λογιστήριο Ασθενών  Προσωπικό Μισθοδοσία Ραντεβού ΤΕΙ Συμβάσεις Ταμείο Εντολών Ιατρικός Φάκελος Νοσηλευτικός  QUICK GUIDE  Καταχώρηση Βαρδιών εκτός ωραρίου Υπερωριακή Απασχόληση Ετήσιες Απογραφές Τμημάτων  

Έντυπα Τεχνικής Υπηρεσίας

Τ.311-ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ Τ.320-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.321-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

‘Εντυπα Πληροφορικής

Π.911-Αίτηση Χορήγησης Κωδικού Πρόσβασης Π.912-Αίτηση Χορήγησης e-mail Π.921-Αίτηση Παροχής Μηχανογραφικών Υπηρεσιών Π.922-Αίτηση Εγκατάστασης νέου λογισμικού Π.923-Αίτηση Μεταβολής Λογισμικού Π.924-Αίτηση Εγκατάστασης Νέου Εξοπλισμού Π.925-Αίτηση επέκτασης δικτύου Π.931-ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έντυπα Αιμοδοσίας

Α1.803-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1.804-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α2.811-ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Έντυπα Φαρμακείου

Φ2.711-ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ Φ4.761-ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β & Γ Φ4.762-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Φ4.763-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗ Φ4.765-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έντυπα Ιατρικών Εργαστηρίων

Ε1.600-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ Ε1.601-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ε1.602-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ε1.603-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ε1.604-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ε1.605-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε1.606-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ Ε1.607-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Ε1.609-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ε1.610-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ Ε2.611-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε2.612α-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ε2.612-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ Ε2.613-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ Ε2.614-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε2.615-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ – TRIPPLEX …

Έντυπα Ιατρικών Εργαστηρίων Διαβάστε Περισσότερα »

Έντυπα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ Q001 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΤΩΣΗΣ Ν001 ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ν002 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ν003 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν005 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ν004 ΙΣOΖΥΓΙΟ ΥΓΡΩΝ Ν006 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ν007 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ NORTON Ν009 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΗΣ MORSE Ν010 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΘ Ν011 ΤΙΜΑΛΦΗ ΕΝΤΥΠΟ Ν012  ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ …

Έντυπα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Διαβάστε Περισσότερα »

Έντυπα Ιατρικής Υπηρεσίας

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ι1.401-ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ι1.401β-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ι1.402-ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ Ι1.403-ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ι1.404-ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι1.422-ΦΥΛΛΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΕΠ Ι1.423-ΦΥΛΛΟ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι1.427-ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΗ Ι1.428-ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΗ Ι1.429A-ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Ι1.430-ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Ι2.431-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ Ι2.432-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι2.433-ΩΡΛ-ΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ι2.434-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ι2.435-ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ι2.437-ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι2.441-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ …

Έντυπα Ιατρικής Υπηρεσίας Διαβάστε Περισσότερα »

Έντυπα Διοικητικής Υπηρεσίας

Δ1.101-ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ1.102-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ1.103-ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Δ1.105-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ1.106-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ2.111-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ2.121-ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Δ2.131-ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ Δ2.132-ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δ2.133-ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Δ2.141-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Δ2.142-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Δ2.143 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Δ3.151-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Δ3.152-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ Δ3.153-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ3.155-ΑΤΟΜΙΚΟ …

Έντυπα Διοικητικής Υπηρεσίας Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top