Έντυπα Ιατρικής Υπηρεσίας

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ι1.401-ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Ι1.401β-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Ι1.402-ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Ι1.403-ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ι1.404-ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι1.422-ΦΥΛΛΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΕΠ

Ι1.423-ΦΥΛΛΟ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Ι1.427-ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΗ

Ι1.428-ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΗ

Ι1.429A-ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Ι1.430-ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Ι2.431-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ

Ι2.432-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι2.433-ΩΡΛ-ΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ι2.434-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ι2.435-ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ι2.437-ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι2.441-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ι2.442-ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ι2.443-ΕΚΘΕΣΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ι2.444-ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ι2.445-ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι2.459-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ι2.460-ΕΝΤΟΛΗ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ

Ι3.461-ΑΡΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ι3.462-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ι3.463-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ι3.464-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ι3.465-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Ι3.466-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ι3.467-ΔΗΛΩΣΗ EKΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΘ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ι3.467-ICU DECLARATION

I3.469-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι3.470-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι3.471- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Ι3.472-ΔΗΛΩΣΗ EKΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ι3.473 -ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  Ή ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ι3.475 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ

Ι4.471α-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

Ι4.471-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι4.471B-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ι4.472-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ι4.472α-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ι4.473-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ι4.474-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ

Ι4.475-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

Ι4.476-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Ι4.476Α-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ LDL – ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Ι4.477-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Ι4.480-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Scroll to Top