Έντυπα Ιατρικών Εργαστηρίων

Ε1.600-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

Ε1.601-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ε1.602-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ε1.603-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ε1.604-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ε1.605-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε1.606-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ε1.607-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ε1.609-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ε1.610-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ

Ε2.611-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε2.612α-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ε2.612-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ

Ε2.613-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ

Ε2.614-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε2.615-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ – TRIPPLEX

Ε2.619-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ε3.621-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ε3.631-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε4.641-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Scroll to Top