Νοσοκομείο

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Ανακοινώσεις

19-12-2022 Tο αρ.πρωτ. 87/19-12-2022 έγγραφο της ΕΝΛ « Ιστοσελίδα ΕΝΛ ΠΓΝΙ» 27-12-2022 Tο αρ.πρωτ. 31808/27-12-2022 έγγραφο της ΕΝΛ « Πρακτικά τακτικής συνεδρίασης της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων 22-12-2022» 09-01-2023 Tο αρ.πρωτ. 347/09-01-2023 έγγραφο της ΕΝΛ « Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της ΕΝΛ» 12-01-2023 Tο αρ.πρωτ. 747/12-01-2023 έγγραφο της ΕΝΛ «Πρακτικά  έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων 10-01-2023» …

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Ανακοινώσεις Διαβάστε Περισσότερα »

Εγχειρίδια Εφαρμογών ΕΠΣΜΥ

Γραφείο Κίνησης [βίντεο] Ιατρικός Φακελος  [βίντεο] ΤΕΠ  [βίντεο] ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  [βίντεο] Βάρδιες Προσωπικου Γραμματεία Χειρουργείου Γραφείο Κίνησης Διαλογή ΤΕΠ  Εφημερίες Προσωπικού  Ιατρικός Φάκελος  Λογιστήριο Ασθενών  Προσωπικό Μισθοδοσία Ραντεβού ΤΕΙ Συμβάσεις Ταμείο Εντολών Ιατρικός Φάκελος Νοσηλευτικός  QUICK GUIDE  Καταχώρηση Βαρδιών εκτός ωραρίου Υπερωριακή Απασχόληση Ετήσιες Απογραφές Τμημάτων  

Άλλες Υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων παρέχει στους εργαζόμενους,   τους ασθενείς και τους επισκέπτες τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων από τη δανειστικη   βιβλιοθήκη του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΓΝΙ. Πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και στις Κλινικές του Νοσοκομείου           Τράπεζα     Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων παρέχει στους εργαζόμενους,      …

Άλλες Υπηρεσίες Διαβάστε Περισσότερα »

Έντυπα Τεχνικής Υπηρεσίας

Τ.311-ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ Τ.320-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.321-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

‘Εντυπα Πληροφορικής

Π.911-Αίτηση Χορήγησης Κωδικού Πρόσβασης Π.912-Αίτηση Χορήγησης e-mail Π.921-Αίτηση Παροχής Μηχανογραφικών Υπηρεσιών Π.922-Αίτηση Εγκατάστασης νέου λογισμικού Π.923-Αίτηση Μεταβολής Λογισμικού Π.924-Αίτηση Εγκατάστασης Νέου Εξοπλισμού Π.925-Αίτηση επέκτασης δικτύου Π.931-ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έντυπα Αιμοδοσίας

Α1.803-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1.804-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α2.811-ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Έντυπα Φαρμακείου

Φ2.711-ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ Φ4.761-ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β & Γ Φ4.762-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Φ4.763-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗ Φ4.765-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Scroll to Top