Νοσοκομείο

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Ανακοινώσεις

20/5/2024 Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: ” Παρουσίαση Δράσεων για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο ΠΓΝΙ “ 17/8/2023 πρωτοκολλο ΕΝΛ 2 19-12-2022 Tο αρ.πρωτ. 87/19-12-2022 έγγραφο της ΕΝΛ « Ιστοσελίδα ΕΝΛ ΠΓΝΙ» 27-12-2022 Tο αρ.πρωτ. 31808/27-12-2022 έγγραφο της ΕΝΛ « Πρακτικά τακτικής συνεδρίασης της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων 22-12-2022» 09-01-2023 Tο αρ.πρωτ. 347/09-01-2023 […]

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Ανακοινώσεις Read More »

Εγχειρίδια Εφαρμογών ΕΠΣΜΥ

Γραφείο Κίνησης [βίντεο] Ιατρικός Φακελος  [βίντεο] ΤΕΠ  [βίντεο] ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  [βίντεο] Βάρδιες Προσωπικου Γραμματεία Χειρουργείου Γραφείο Κίνησης Διαλογή ΤΕΠ  Εφημερίες Προσωπικού  Ιατρικός Φάκελος  Λογιστήριο Ασθενών  Προσωπικό Μισθοδοσία Ραντεβού ΤΕΙ Συμβάσεις Ταμείο Εντολών Ιατρικός Φάκελος Νοσηλευτικός  QUICK GUIDE  Καταχώρηση Βαρδιών εκτός ωραρίου Υπερωριακή Απασχόληση Ετήσιες Απογραφές Τμημάτων  

Εγχειρίδια Εφαρμογών ΕΠΣΜΥ Read More »

Άλλες Υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων παρέχει στους εργαζόμενους,   τους ασθενείς και τους επισκέπτες τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων από τη δανειστικη   βιβλιοθήκη του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΓΝΙ. Πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και στις Κλινικές του Νοσοκομείου           Τράπεζα     Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων παρέχει στους εργαζόμενους,     

Άλλες Υπηρεσίες Read More »

‘Εντυπα Πληροφορικής

Π.911-Αίτηση Χορήγησης Κωδικού Πρόσβασης Π.912-Αίτηση Χορήγησης e-mail Π.921-Αίτηση Παροχής Μηχανογραφικών Υπηρεσιών Π.922-Αίτηση Εγκατάστασης νέου λογισμικού Π.923-Αίτηση Μεταβολής Λογισμικού Π.924-Αίτηση Εγκατάστασης Νέου Εξοπλισμού Π.925-Αίτηση επέκτασης δικτύου Π.931-ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

‘Εντυπα Πληροφορικής Read More »

Έντυπα Φαρμακείου

Φ2.711-ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ Φ4.761-ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β & Γ Φ4.762-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Φ4.763-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗ Φ4.765-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έντυπα Φαρμακείου Read More »

Scroll to Top