Άλλες Υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

Το Πανεπισuntitledτημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων παρέχει στους εργαζόμενους,

  τους ασθενείς και τους επισκέπτες τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων από τη δανειστικη

  βιβλιοθήκη του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΓΝΙ. Πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών και στις Κλινικές του Νοσοκομείου

 

 

 

 

 

Τράπεζα

    Στο ΠαDSC00665νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων παρέχει στους εργαζόμενους, 

    τους ασθενείς και τους επισκέπτες την δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών μέσω της θυρίδας της ALPHA BANK.

     Τηλέφωνο: 2651(0) 99-724

 

 

Εκκλησάκι Αγίου Παντελεήμονος

DSC00283

 

 Στον αύλιο χώρου του Νοσοκομείου λειτουργεί το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονος ανοικτό προς το κοινό.

Scroll to Top