Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ιδιώτη γιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ιδιώτη γιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο πρόγραμμα εφημεριών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΙ με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. H προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων ξεκινάει την 06-11-2021 και λήγει την 05-12-2021.   Κατεβάστε στην προκήρυξη εδω

Προκήρυξη κλάδου ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο βαθμό του ΕΒ Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του ΕΒ Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας (με εμπειρία στην επεμβατική ακτινολογία) στο βαθμό του ΕΑ Τρεις (3) θέσεις …

Προκήρυξη κλάδου ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Διαβάστε Περισσότερα »

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του ΕΒ Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα στο βαθμό του ΕΒ Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο βαθμό του ΕΒ Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας …

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Διαβάστε Περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA)

Scroll to Top