Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής –Γυναικολογίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη: α) Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α) « Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». β) Την παρ. 4 του  […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής –Γυναικολογίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας Read More »

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για την θέση Επιμελητή Β’ της Ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6,77) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για την θέση Επιμελητή Β’ της Ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Read More »

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας Read More »

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για την θέση Επιμελητή Β’ της Ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για την θέση Επιμελητή Β’ της Ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων Read More »

Τελικός πίνακας υποψηφίων για την θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Ανάρτηση τελικού πίνακα υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για την θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ του ΠΓΝΙωαννίνων ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελικός πίνακας υποψηφίων για την θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ Read More »

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για την θέση Επιμελητή Β’ της Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 6,75)

Πίνακας τελικής επιλογής υποψηφίου για την θέση Επιμελητή Β’ της Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Read More »

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για την θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΠΓΝΙωαννίνων

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για την θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΠΓΝΙωαννίνων Read More »

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 Προκήρυξη

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Read More »

Πίνακας τελικής επιλογής για μια (1) θέση επιμελητή β΄ για την ειδικότητα Χειρουργικής Θώρακα (κωδικος θεσης 6,81) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωάννινων

Πίνακας  τελικής επιλογής  

Πίνακας τελικής επιλογής για μια (1) θέση επιμελητή β΄ για την ειδικότητα Χειρουργικής Θώρακα (κωδικος θεσης 6,81) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωάννινων Read More »

Πίνακες τελικής επιλογής για την θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής και θέση Επιμελητή Α’ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του ΠΓΝΙωαννίνων

Πίνακας τελικής επιλογής  για την θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής (με εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις) του ΠΓΝ Ιωαννίνων Πίνακα τελικής επιλογής για την θέση Επιμελητή Α’  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του ΠΓΝ Ιωαννίνων

Πίνακες τελικής επιλογής για την θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής και θέση Επιμελητή Α’ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του ΠΓΝΙωαννίνων Read More »

Scroll to Top