Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 Προκήρυξη

Πίνακες τελικής επιλογής για την θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής και θέση Επιμελητή Α’ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του ΠΓΝΙωαννίνων

Πίνακας τελικής επιλογής  για την θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής (με εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις) του ΠΓΝ Ιωαννίνων Πίνακα τελικής επιλογής για την θέση Επιμελητή Α’  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του ΠΓΝ Ιωαννίνων

Πίνακας τελικής επιλογής για μια (1) θέση Επιμελητή Β΄ για την ειδικότητα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6,79) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μοριοδότηση συνέντευξης και πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής κατάταξης για μια (1) θέση επιμελητή β ΄ ειδικότητας χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Μοριοδότηση συνέντευξης και πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής κατάταξης για μια (1) θέση επιμελητή β ΄ ειδικότητας χειρουργικής θώρακος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ιδιώτη γιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ιδιώτη γιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο πρόγραμμα εφημεριών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΙ με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. H προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων ξεκινάει την 06-11-2021 και λήγει την 05-12-2021.   Κατεβάστε στην προκήρυξη εδω

Προκήρυξη κλάδου ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο βαθμό του ΕΒ Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του ΕΒ Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας (με εμπειρία στην επεμβατική ακτινολογία) στο βαθμό του ΕΑ Τρεις (3) θέσεις …

Προκήρυξη κλάδου ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top