Τελικός πίνακας υποψηφίων για την θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Ανάρτηση τελικού πίνακα υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για
την θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ του ΠΓΝΙωαννίνων
Scroll to Top