Παράδοση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου COOFHEA-2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2

Η Διοίκηση του ΠΓΝΙ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η τμηματική παράδοση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου COOFHEA-2, το οποίο υλοποιείται από κοινού με την Περιφέρεια Ηπείρου μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. Το έργο με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2 (COOperation For HEAlth-COOFHEA 2)», χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα […]

Παράδοση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου COOFHEA-2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2 Read More »