Παράδοση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου COOFHEA-2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2

Η Διοίκηση του ΠΓΝΙ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η τμηματική παράδοση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου COOFHEA-2, το οποίο υλοποιείται από κοινού με την Περιφέρεια Ηπείρου μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.

φωτο1
 φωτο.1

Το έργο με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2 (COOperation For HEAlth-COOFHEA 2)», χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V/A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 1.260.000,00 € και περιλαμβάνει την προμήθεια συνολικά 35 διαφορετικών κατηγοριών υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ποσότητας 86 τεμαχίων.

Στο πλαίσιο των τμηματικών παραδόσεων, τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε η παραλαβή του παρακάτω σημαντικού εξοπλισμού:

– τριών (3) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μονάδα Αιμοκάθαρσης με προϋπολογισμό 45.000,00 € με ΦΠΑ. – ενός (1) λαπαροσκοπικού πύργου ULTRA HD 4K για γυναικολογική χρήση, με προϋπολογισμό 100.000,00 € με ΦΠΑ.

Τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης (φωτο.1) ανήκουν στον κατασκευαστικό οίκο NIKISSO τύπος DBB EXA και με την προμήθειά τους ολοκληρώνεται ένας 5ετής κύκλος αναβάθμισης και αντικατάστασης όλων των πεπαλαιωμένων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ΠΓΝΙ (9 θέσεις).

Το λαπαροσκοπικό σύστημα για γυναικολογική χρήση (φωτο. 2) είναι τεχνολογίας αιχμής και ανήκει στον Γερμανικό κατασκευαστικό οίκο Richard WOLF-τύπος ULTRAHD 4K. Διαθέτει φυσική ανάλυση ULTRA HD 4096 X 2160 (2160p – progressive scan) 4K, ενσωματώνει τη νέα μέθοδο φθορίζουσας

φωτο.2
φωτο.2

απεικόνισης μέσω σκιαγραφικού Ινδοκυανίνης Πράσινης (ICG) και διαθέτει τελευταίου τύπου συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας για τη βελτίωση της ενδοσκοπικής εικόνας με καλύτερη λεπτομέρεια, για καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση. Αυτή η προσθήκη αναβαθμίζει στο μέγιστο βαθμό τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες η Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Κλινική του ΠΓΝΙ και πρωτοπορεί σε όλη την Δυτική-Βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ μάλιστα τέθηκε σε κλινική λειτουργία και ήδη αξιοποιήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις που διενήργησαν οι χειρούργοι-γυναικολόγοι του ΠΓΝΙ.

Η Διοίκηση του ΠΓΝΙ θα ήθελε να εκφράσει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη, τους συνεργάτες του στις Υπηρεσίες

της Περιφέρειας, καθώς και τους εμπλεκόμενους στο έργο υπαλλήλους (Τεχνικής, Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας) του Νοσοκομείου μας για την γρήγορη υλοποίηση της σημαντικής αυτής Πράξης, και δεσμεύεται για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών του Νοσοκομείου στο εγγύς μέλλον.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

Scroll to Top