Προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Προκήρυξη

Scroll to Top