Πίνακας τελικής επιλογής για μια (1) θέση Επιμελητή Β΄ για την ειδικότητα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6,79) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Scroll to Top