Μοριοδότηση συνέντευξης και πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής κατάταξης για μια (1) θέση επιμελητή β ΄ ειδικότητας χειρουργικής θώρακος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Scroll to Top