Προκήρυξη κλάδου ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

pdf

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

  • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο βαθμό του ΕΒ
  • Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του ΕΒ
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας (με εμπειρία στην επεμβατική ακτινολογία) στο βαθμό του ΕΑ
  • Τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του ΕΒ
  • Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ) στο βαθμό του ΕΒ
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ) στο βαθμό του Διευθυντή
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νευρολογίας στο βαθμό του ΕΒ
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας στο βαθμό του ΕΒ
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής στο βαθμό του ΕΒ
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ρευματολογίας στο βαθμό του ΕΒ

Δείτε όλη την προκήρυξη: pdfΠροκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ  για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

 

Scroll to Top