Κλινικές και Μονάδες

Τηλέφωνο 26510 99450 Δευτέρα – Παρασκευή από 08.00-08.45

Οι φυσικοθεραπευτές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αξιολογούν και αποκαταστούν ασθενείς σε όλο το πεδίο ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα και αναλυτικά παρέχεται φυσικοθεραπεία στις ακόλουθες κλινικές:

Κλινικές του Παθολογικού Τομέα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ   ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΣΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Κλινικές του χειρουργικού τομέα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ -ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΩΡΛ

Μονάδες & συναφείς κλινικές

 ΜΕΘ ΜΕΠΚ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
 ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στις ανωτέρω κλινικές η παρέμβασή μας περιλαμβάνει:

1. Αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας της αναπνευστικής ικανότητας με τεχνικές και μέσα διευκόλυνσης της αναπνοής και της απόχρεμψης.

2. Θεραπευτική άσκηση. Αξιολόγηση και άσκηση στην ικανότητα μετακίνησης και βάδισης με ασκήσεις ενδυνάμωσης για την αποφυγή ατροφιών.

3. Πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών. Δραστηριοποίηση του ασθενούς για την πρόληψη θρομβοεμβολών και πνευμονικών επιπλοκών σε σχέση με τον κλινοστατισμό και επιλογή των κατάλληλων αντιεμβολικών βοηθημάτων. Πρόληψη και αντιμετώπιση των οιδημάτων. Εφαρμογή συσκευών πνευματικής διακοπτόμενης συμπίεσης.

4. Ρύθμιση και εφαρμογή των κατάλληλων μέσων βοήθειας στην μετακίνηση και εκπαίδευση στη βάδιση εάν αυτό χρειάζεται.

5. Αντιμετώπιση του πόνου. Ανακούφιση από τον πόνο με την κινητοποίηση, κατάλληλες θέσεις ανάπαυσης, το T.E.N.S., τον βελονισμό, την θερμοθεραπεία και την κρυοθεραπεία.

6. Συμβουλευτική προς τους ασθενείς και τους συνοδούς για την καθημερινή φροντίδα μετά την έξοδο από την κλινική.

Τα φυσικοθεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ανωτέρω είναι:

Ηλεκτροθεραπεία με την μορφή ρευμάτων T.E.N.S. και Ν.Μ.S, Θεραπευτικοί υπέρηχοι, Κρυοθεραπεία / θερμοθεραπεία, Συσκευές παθητικής κινητοποίησης (CPM), Συσκευή διακοπτόμενης μηχανικής συμπίεσης (IPC), Εξασκητές της αναπνευστικής ικανότητας, Δίζυγο βάδισης, Σκάλα ανόδου καθόδου, Ελεύθερα βάρη, κλπ.

Προϋπόθεση για την έναρξη της φυσικοθεραπείας στους κλινήρεις ασθενείς είναι η συμπλήρωση του έντυπου «ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ» από τον θεράποντα ιατρό.

Κλινική αποκατάστασης

Οι φυσικοθεραπευτές στην κλινική – κέντρο αποκατάστασης παρέχουν εξειδικευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στα προβλήματα των ασθενών που νοσηλεύονται κυρίως μετά απο:

1. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.)

2. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Κ.Ε.Κ.)

3. Ασθενείς με Κάκωση του Νωτιαίου Μυελού (Κ.Ν.Μ.)

4. Ασθενείς με Παραπληγία ή Τετραπληγία

5. Ασθενείς με νευρολογικό νόσημα.

Οι φυσικοθεραπευτές αξιολογούν, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα. Το κέντρο αποκατάστασης είναι πλήρως εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο φυσικοθεραπευτικό εξοπλισμό. Στους στόχους της κλινικής είναι η παροχή φυσικοθεραπείας σε εξωτερικούς ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα.

Scroll to Top