Φυσικοθεραπευτήριο

physio1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δέσποινα Μενάγια Υπεύθυνη Φυσικοθεραπευτηρίου

Τηλέφωνο 26510 99452, 99450

Η λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στον χαρακτήρα και τον ρόλο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο οποίο παρέχονται υπηρεσίας τριτοβάθμιας φροντίδας. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα του μυοσκελετικού τους συστήματος τυγχάνουν εξειδικευμένης φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης που βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση και την κλινική εμπειρία με μέσα και μεθόδους που είναι καθολικά αποδεκτά.

Εκτός της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των φυσικοθεραπευτών για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων χρησιμοποιείται σύγχρονος υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός τόσο για την αξιολόγηση όσο και για τη θεραπεία.

Η διαδικασία της έναρξης των συνεδριών φυσικοθεραπείας και της διεκπεραίωσης τους περιγράφεται στον «εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας» που είναι ανηρτημένος στο χώρο υποδοχής του φυσικοθεραπευτηρίου.

physio1

                                                                                                                              Εργομετρία: Μυϊκή Απόδοση

 

Γίνονται δεκτοί ασθενείς με προβλήματα στο μυοσκελετικό σύστημα (δηλαδή ορθοπεδικά, ρευματολογικά και παιδορευματολογικά περιστατικά) όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών ταμείων χωρίς κάποια προτεραιότητα σε σχέση με το ταμείο (π.χ. Ο.Γ.Α.).

Κριτήρια για την έναρξη των συνεδριών είναι η βαρύτητα του περιστατικού και οι ενδείξεις και προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση που προκύπτουν από την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση. Ο σχεδιασμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης βασίζεται στα στοιχεία και ευρήματα που προέκυψαν από την φυσικοθεραπευτική εξέταση – αξιολόγηση.

Παράλληλα γίνεται συστηματική και διεξοδική παρακολούθηση των παρεμβάσεών μας με ερευνητικά πρωτόκολλα που έχουν εγκριθεί από το επιστημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου.

Στο φυσικοθεραπευτήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων φροντίζουμε για την τήρηση του «Κώδικα Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών», την αυστηρή εφαρμογή του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ιατρικής Υπηρεσίας» και τη διαφύλαξη των αρχών και αξιών κατά την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος με αποτέλεσμα την ισότιμη, χωρίς εξαιρέσεις αντιμετώπιση των πολιτών παράλληλα με την βέλτιστη επιστημονική και ανθρώπινη προσέγγιση.

Σε περιστατικά της Ορθοπεδικής και της Ρευματολογικής ειδικότητας που παραπέμπονται ως εξωτερικοί ασθενείς παρέχεται φυσικοθεραπεία πρωτίστως:

physio2

Αίθουσα Θεραπείας

1. Σε ασθενείς που πρόσφατα έχουν χειρουργηθεί ή έχουν επιπλεγμένους τραυματισμούς.

2. Σε ασθενείς με παθήσεις και κακώσεις της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών

αρθρώσεων με αντικειμενικά κλινικά ευρήματα που έχουν κύρια ένδειξη τη φυσικοθεραπεία.

3. Σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ λειτουργικού σταδίου) και

Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα.

4. Σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδες σε προχωρημένο στάδιο σε ομαδικά προγράμματα

υδροκινησιοθεραπείας και θεραπευτικής άσκησης.

 

Παιδορευματολογικά Περιστατικά

Το Φυσικοθεραπευτήριο σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας σε παιδιά με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα και κυρίως σε παιδιά που πάσχουν από την Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα (Ν.Ι.Α.). Το νοσοκομείο μας προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του, να παρέχει τριτοβάθμια περίθαλψη, έχει μετεκπαιδεύσει στελέχη στο Wexham Park Hospital της Αγγλίας υπό την επίβλεψη της παιδορευματολόγου Dr Barbara Ansell.

Συγκεκριμένα:

Α. Στα παιδιά που παραπέμπονται από το Eξωτερικό Παιδορευματολογικό Ιατρείο παρέχεται:

1. Αξιολόγηση των μυοσκελετικών προβλημάτων των παιδιών που περιλαμβάνει:

* Αξιολόγηση και καταγραφή της αρθρικής κίνησης.

* Εκτίμηση και καταγραφή της μυϊκής τους δύναμης.

* Αποτίμηση της φυσικής τους αντοχής.

* Μέτρηση του οιδήματος.

* Εντοπισμό των παραμορφώσεων και των ασυμμετριών, κλπ.

Για την επίτευξη των ανωτέρω χρησιμοποιείται και ο σύγχρονος, υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός που διαθέτει το φυσικοθεραπευτήριο όπως το ηλεκτρονικό γωνιόμετρο, το ηλεκτρονικό δυναμόμετρο, το ισοκινητικό Biodex 4 με τον κατάλληλο εξοπλισμό για παιδιά, το εργοσπιρόμετρο, τα ογκομετρικά κιτία κλπ.

 

physio3

Εργομετρία: Εργοσπιρομέτρηση

 

2. Οδηγίες προς τους γονείς και τα παιδιά (από φυσικοθεραπευτικής σκοπιάς) για την αντιμετώπιση του πόνου, του περιορισμού της κίνησης, την αποφυγή της δυσκαμψίας, των παραμορφώσεων και την ελάττωση του οιδήματος.

 

3. Εκπαίδευση σε προγράμματα θεραπευτικής άσκησης (Home Program) εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στην εκάστοτε παρούσα κατάσταση του παιδιού.

 

Β. Προγράμματα Υδροκινησιοθεραπείας

pool

Θεραπευτική Πισίνα

 

Στο νοσοκομείο μας διοργανώνονται προγράμματα υδροκινησιοθεραπείας δύο συνεχόμενων εβδομάδων κατά τους θερινούς μήνες. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται επί σειρά ετών με πολύ καλά αποτελέσματα επιφέροντας βελτίωση της αρθρικής κίνησης, της μυϊκής δύναμης και της φυσικής αντοχής του παιδιού. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 16 ετών με Ν.Ι.Α. λειτουργικού σταδίου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και περιλαμβάνουν:

α) την αξιολόγηση του εύρος κίνησης των αρθρώσεων, της μυϊκής δύναμης και της αερόβιας ικανότητας των παιδιών.

β) 12 συνεχόμενες (καθημερινές και Σαββατοκύριακο) συνεδρίες μίας ώρας υδροκινησιοθεραπεία στην θεραπευτική πισίνα του φυσικοθεραπευτηρίου.

γ) επαναξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος για την τεκμηρίωση της παρέμβασης μας.

δ) Ανάλυση της κίνησης κατά τη βάδιση, όταν αυτό απαιτείται, σε συνεργασία με το εργαστήριο κινησιολογίας της ιατρικής σχολής.

 

Τα παιδιά γίνονται δεκτά στο πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τον χρόνο παραπομπής τους από το Παιδορευματολογικό Ιατρείο του νοσοκομείου μας.

 

Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται στην Γραμματεία των εξωτερικών Ιατρείων με την έναρξη των συνεδριών. Το κόστος της φυσικοθεραπείας καλύπτεται πλήρως από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Το διάστημα αυτό της παραμονής στα Ιωάννινα ο συνοδός γονέας και το παιδί μπορούν να διαμένουν στον ξενώνα «Σταύρος Νιάρχος» του νοσοκομείου μας.

 

Πρόληψη προβλημάτων του Μυοσκελετικού Συστήματος

Στις μελλοντικές δραστηριότητες του φυσικοθεραπευτηρίου είναι να παρέχουμε προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος όπως για προβλήματα της οσφυϊκής μοίρας (back school, της αυχενικής μοίρας (neck school) και σε οστεοαρθρίτιδες ήπιας και ελαφρώς προχωρημένης μορφής.

Υδροκινησιοθεραπεία (Θεραπευτική Πισίνα)

Στο νοσοκομείο μας υπάρχει η δυνατότητα θεραπευτικής άσκησης στο νερό (υδροκινησιοθεραπείας) στη σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη πισίνα που διαθέτουμε στους χώρους του φυσικοθεραπευτηρίου. Η διαδικασία για την έναρξη των συνεδριών στην πισίνα είναι η ίδια με τις υπόλοιπες φυσικοθεραπευτικές πράξεις και περιγράφεται στην «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ» που είναι ανηρτημένη στο χώρο αναμονής του φυσικοθεραπευτηρίου.

 

Scroll to Top