Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σειράς προτεραιότητας & ενημέρωσης κοινού

Αναρτούμε για δημόσια διαβούλευση το έργο προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σειράς προτεραιότητας & ενημέρωσης κοινού

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ppnity@uhi.gr, μέχρι την Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 15:00 π.μ.

Απόφαση Διοικητή για σύστημα σειράς προτεραιότητας

Σύστημα προτεραιότητας & ενημέρωσης

Scroll to Top