Διαβούλευση για δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καρδιακών αορτικών βαλβίδων

pdf

To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προτίθεται να διενεργήσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καρδιακών αορτικών βαλβίδων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναρτώνται στο διαδίκτυο για διαβούλευση ,σήμερα Πέμπτη στις 13-2-2020 στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.uhi.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προδιαγραφών αυτών αποκλειστικά

στα mail: .promithies@uhi.gr & dstasinou@uhi.gr μέχρι την Δευτέρα 24-02-2020.

pdfΤεχνικές Προδιαγραφές

Scroll to Top