Προμήθειες

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘ.-ΑΠΟΛΥΜ.ΔΑΠ.,ΚΑΘ.ΧΩΡΩΝ,ΠΑΝΑΚΙΑ,ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΕΝΤΟΛΗ 2302-ΑΡ.ΠΡΩΤ.10687

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘ.-ΑΠΟΛΥΜ.ΔΑΠ.,ΚΑΘ.ΧΩΡΩΝ,ΠΑΝΑΚΙΑ,ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΕΝΤΟΛΗ 2302-ΑΡ.ΠΡΩΤ.10687

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘ.-ΑΠΟΛΥΜ.ΔΑΠ.,ΚΑΘ.ΧΩΡΩΝ,ΠΑΝΑΚΙΑ,ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΕΝΤΟΛΗ 2302-ΑΡ.ΠΡΩΤ.10687 Read More »

Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την ορθοπεδική κλινική (εξωτ.εφαρμ. ναρθηκας εντ. 1826)

Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την ορθοπεδική κλινική (εξωτ.εφαρμ. ναρθηκας εντ. 1826)

Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την ορθοπεδική κλινική (εξωτ.εφαρμ. ναρθηκας εντ. 1826) Read More »

Κατάθεση προσφοράς για χαρτί καταγραφικό για κλίβανο ατμού για την κεντρική αποστείρωση αρ.πρ.10378

Κατάθεση προσφοράς για χαρτί καταγραφικό για κλίβανο ατμού για την κεντρική αποστείρωση αρ.πρ.10378

Κατάθεση προσφοράς για χαρτί καταγραφικό για κλίβανο ατμού για την κεντρική αποστείρωση αρ.πρ.10378 Read More »

Scroll to Top