ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΙ-ΕΣΗΔΗΣ 176400,Δ 09 2022

pdf

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΙ-ΕΣΗΔΗΣ 176400,Δ 09 2022

Scroll to Top