Διακήρυξη αρ .01_2023 υποέργου 10 προμήθειας ενός τροχήλατου ακτινοσκοπικού μηχανήματος C ARM και μιας κλίνης ηλεκτρικής για εξετάσεις ERCP

Διακήρυξη αρ .01_2023 υποέργου 10 προμήθειας ενός τροχήλατου ακτινοσκοπικού μηχανήματος C ARM και μιας κλίνης ηλεκτρικής για εξετάσεις ERCP

Scroll to Top