Νομοθεσία-Αποφάσεις Δ.Σ.

Ενίσχυση του Π.Γ.Ν.Ι. με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω COVID19

Τίτλος Υποέργου:  Ενίσχυση του Π.Γ.Ν.Ι. με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19. Τίτλος Πράξης:  Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  ΗΠΕΙΡΟΥ Κωδ. ΟΠΣ: 5070509.  Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης […]

Ενίσχυση του Π.Γ.Ν.Ι. με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω COVID19 Read More »

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

H Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την προσαρμογή και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, βελτιώνοντας τη ζωή τους μέσα από τα ψηφιακά μέσα, καθώς πλήθος διοικητικών διαδικασιών, όπως είναι η δήλωση γέννησης τέκνου, η έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η απόδοση

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης Read More »

Έγκριση εφαρμογής εσωτερικού κανονισμού του θεσμού των κλινικών εκπαιδευτών

Έγκριση εφαρμογής εσωτερικού κανονισμού του θεσμού των κλινικών εκπαιδευτών

Έγκριση εφαρμογής εσωτερικού κανονισμού του θεσμού των κλινικών εκπαιδευτών Read More »

Εκπαιδευτικός Κανονισμός και Κανονισμός χρήσης χώρων του Νοσοκομείου μας για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Εκπαιδευτικός Κανονισμός και Κανονισμός χρήσης χώρων του Νοσοκομείου μας για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Εκπαιδευτικός Κανονισμός και Κανονισμός χρήσης χώρων του Νοσοκομείου μας για εκπαιδευτικούς σκοπούς Read More »

Εκπαιδευτικός Κανονισμός Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων και κανονισμός χρήσης χώρων αυτού για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Εκπαιδευτικός Κανονισμός Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων και κανονισμός χρήσης χώρων αυτού για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Εκπαιδευτικός Κανονισμός Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων και κανονισμός χρήσης χώρων αυτού για εκπαιδευτικούς σκοπούς Read More »

Scroll to Top