Γραφείο Εκπαίδευσης

Γραφείο Εκπαίδευσης

Γενικές πληροφορίες Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα ανάπτυξης του προσωπικού, εξασφαλίζοντας βελτίωση δεξιοτήτων, πρόσβαση στην  πληροφορία, απόκτηση νέων γνώσεων, αξιολόγηση και εκτίμηση αποτελεσμάτων. Στοχεύοντας στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους ασθενείς και το προσωπικό της, ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την […]

Γραφείο Εκπαίδευσης Read More »

Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και διαδικασία εκπαίδευσης Νοσηλευτικού προσωπικού

Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και διαδικασία εκπαίδευσης Νοσηλευτικού προσωπικού

Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και διαδικασία εκπαίδευσης Νοσηλευτικού προσωπικού Read More »

Scroll to Top