Διοικητική Υπηρεσία

Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99202

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99556

Τμήμα κίνησης αρρώστων

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99208

Τμήμα Προσωπικού

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99550

Γραμματεία

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99524

Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99556

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99534

Τμήμα Οικονομικού

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99286

Τμήμα Διατροφής

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99488

Γραφείο Επιστασίας

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99437

Γραφείο Ιματισμού

(Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651(0)99588

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

hygiene-safety@uhi.gr

Τηλ: 2651099111

Η Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων δραστηριοποιείται  ύστερα από σύστασή της σύμφωνα με τον νόμο.

Απαρτίζεται από 7 εκλεγμένα ισότιμα μέλη, από Ιατρό εργασίας και Τεχνικό ασφάλειας.

Κύριος σκοπός της είναι η ασφαλής και υγιεινή εργασία στον ευαίσθητο χώρο του νοσοκομείου μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη σωστή ενημέρωση, την καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων που εμφανίζονται και την έγκαιρη στη συνέχεια πρόληψη τέτοιου είδους καταστάσεων.

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να είναι όλοι οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων καθώς και η πλευρά της Διοίκησης.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας μέσω του παραρτήματός του στα Ιωάννινα θα αποτελέσει έναν επίσης σημαντικό συνεργό σε αυτή την προσπάθεια.

Η πνευματική και συλλογική συνεργασία όλων αυτών των πλευρών μπορεί και πρέπει να αναδείξει τη ζωτικότητα αυτού του θεσμού ώστε οι συνθήκες εργασίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων να αποτελούν τις καλύτερες δυνατές για έναν τέτοιο οργανισμό Πανελλήνιας εμβέλειας.

Ανακοίνωση Επιτροπής

 

Scroll to Top