Ψυχιατρικός τομέας

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου

Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διευθυντής: Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. πρώην Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) αποτελεί αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΦΕΚ B’ 1876/28-12-2006) και εξυπηρετεί τον 3ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της 6ης ΥΠΕ.  Προσωπικό […]

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Read More »

Scroll to Top