Κλινικές

Θώρακος – καρδιάς

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Χειρουργικής Θώρακος – Καρδίας του ΠΓΝΙ αναγνωρίστηκε ως κατάλληλη για άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Υ7α/ΓΠ 100952/11/3-4-2012 απόφαση όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1029 τεύχος Β Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-99683, Προϊσταμένη 99312  Fax: 26510-99676. e-mail: heart.surgery@uhi.gr Η Κλινική έχει μία πλούσια ιστορία […]

Θώρακος – καρδιάς Read More »

Φυσική & ιατρική αποκατάσταση

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων είναι η πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης στην Ελλάδα και η πρώτη Κλινική Φ.Ι.Α., δημόσιου χαρακτήρα, που λειτουργεί σαν Κέντρο Αποκατάστασης προσφέροντας υπηρεσίες Αποκατάστασης στη Δυτική αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων έχει θεμελιωθεί και κτισθεί με

Φυσική & ιατρική αποκατάσταση Read More »

Ωτορινολαρυγγολογική

Τηλ: 26510 99306 >Σύντομο βιογραφικό Καστανιουδάκη 2014 Αναπληρωτή Καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων > Σύντομο βιογραφικό Έξαρχακου 2014 Αναπληρωτή Καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ωτορινολαρυγγολογική Read More »

Scroll to Top