Ανάκληση της με αριθ. 26705/07-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΓΨ46914Γ-ΠΧΥ) προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύουν».

pdf

pdfΑνάκληση της με αριθ. 26705/07-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΓΨ46914Γ-ΠΧΥ) προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύουν».

 

Scroll to Top