[ΑΝΑΒΟΛΗ] 1η Νοσηλευτική Ημερίδα Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έκτακτων συνθηκών προέκυψε η αδήριτη ανάγκη για την αναβολή της 1ης Καρδιολογικής Νοσηλευτικής Ημερίδας της Β Καρδιολογικής Κλινικής, που θα πραγματοποιούνταν στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Ημερίδας θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και τη στήριξή σας. Ζητούμε συγγνώμη για την αναβολή.

1η Νοσηλευτική Ημερίδα Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων με θέμα   «Φροντίζοντας τον καρδιολογικό ασθενή»            

10 Νοεμβρίου 2023

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων

Επιστημονικό Πρόγραμμα  Ημερίδας

 

Scroll to Top