Το ΠΓΝΙ υποδέχθηκε το σύστημα PET-CT δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το ΠΓΝΙ υποδέχθηκε το σύστημα PETCT δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος»

Το ΠΓΝΙ υποδέχθηκε στον χώρο εγκατάστασής του, υπερσύγχρονο σύστημα τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT) του οίκου GE τύπου DISCOVERY MI, με αξονικό τομογράφο 64 τομών ανά περιστροφή. Παράλληλα με την παράδοση του μηχανήματος και του υπόλοιπου υποστηρικτικού εξοπλισμού (εξοπλισμός θερμού εργαστηρίου & χορηγήσεων ραδιοϊσότοπου), ολοκληρώνονται και οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου υποδοχής του, καθαρής επιφάνειας 270 m2.

Με την ολοκλήρωση των έργων θα γίνει πραγματικότητα η εμβληματική και πολύτιμη δωρεά αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» προς το ΠΓΝΙ και κατ’ επέκταση προς τον πάσχοντα από νεοπλασίες πληθυσμό της Βορειοδυτικής Ελλάδας και Ιόνιων νήσων.

Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος PET-CT που αναμένεται στις αρχές του 2023 θα συνεισφέρει σε μέγιστο βαθμό στην αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου αριθμού ογκολογικών ασθενών, όσον αφορά στη διάγνωση, σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση της νόσου, στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, στον ακριβέστερο σχεδιασμό των πεδίων ακτινοθεραπείας και το κυριότερο, στην ανίχνευση της υποτροπής.

Το εν λόγω μηχάνημα παράγει εξαιρετικά λεπτομερή απεικόνιση των βιολογικών-μεταβολικών διεργασιών που συντελούνται εντός του ανθρώπινου σώματος σε μοριακό επίπεδο με μη επεμβατική διαδικασία. Αποτελείται από συνδυασμό δυο μεθόδων σε ένα ενιαίο σώμα, δηλαδή της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) που είναι η τελευταία τεχνολογική καινοτομία της Πυρηνικής Ιατρικής και της Αξονικής Τομογραφίας (CT) που είναι γνωστή και αξιόπιστη τεχνολογία της Ακτινολογίας.

Εκτός από την Ογκολογία, το σύστημα PET-CT θα συμβάλει στην ανάπτυξη διαγνωστικών εφαρμογών και σε τομείς όπως η Νευρολογία και σε μικρότερο βαθμό η Καρδιολογία, και ασφαλώς με την ύπαρξή του θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθότι θα δώσει την ευκαιρία εκπαίδευσης σε ένα σημαντικό αριθμό ειδικευόμενων και ειδικών επιστημόνων, πολλαπλών τομέων και ειδικοτήτων (ιατρών πυρηνικής ιατρικής, ιατρών ακτινολόγων, φυσικών ιατρικής, τεχνολόγων-ακτινολόγων κλπ).

 

Η Διοίκηση του ΠΓΝΙ θα ήθελε, για ακόμη μια φορά, να εκφράσει την βαθιά ευγνωμοσύνη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» για την σημαντική δράση του με επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία του.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

                                  
                                                                 
Scroll to Top