Το Π.Γ.Ν.Ι. συμμετέχει στις δράσεις ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού στον θεματικό άξονα ” ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΝΕΟΙ” .

«Ανάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο
πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2022 – 2023»

Το Π.Γ.Ν.Ι. συμμετέχει στις δράσεις ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού και συγκεκριμένα στον θεματικό άξονα ” ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΝΕΟΙ” .
Εκπροσωπείται απο την Δρ Φωτεινή Μασούρα-Νοσηλεύτρια υπάλληλο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Scroll to Top