Τιμητικό Δίπλωμα στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

diploma

Απονέμεται Τιμητικό Δίπλωμα στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την άριστη συνεργασία και παροχή

υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών προς το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της 8 Μ/Π ΤΑΞ.

diploma

 

Scroll to Top