Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Αξονικής Τομογραφίας 128 Τομών (Ορθή επανάληψη)

Το ΠΓΝΙ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών με πιθανό προϋπολογισμό 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Αναρτούμε για δημόσια διαβούλευση σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποσταλούν στο Νοσοκομείο και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου biomedical@uhi.gr και astrakas@uoi.gr μέχρι την Τρίτη 10/10/2023 και ώρα 22:00.

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Αξονικής Τομογραφίας 128 Τομών Διαβούλευση

 

 

Scroll to Top