Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών αναβάθμισης & βελτίωσης συνθηκών διαχείρισης ασθενών COVID-19

pdf

Με βάση την αριθ. 1527/25-1-2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝΙ, αναρτούμε για δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό δαπάνης ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνονται σε πρόταση έργου που θα υλοποιήσει το Νοσοκομείο με πιθανή χρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ 2014-2020 Περιφέρειας Ηπείρου.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μπορούν να αποσταλούν στο Νοσοκομείο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου biomedical@uhi.gr με κοινοποιήσεις στις ηλ. διευθύνσεις manager@uhi.gr και ppnity@uhi.gr μέχρι την Παρασκευή 19/3/2021 και ώρα 15:00 π.μ.

pdfΤεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προοριζόμενου για κάλυψη αναγκών αναβάθμισης & βελτίωσης συνθηκών διαχείρισης ασθενών με COVID-19 στο ΠΓΝΙ

Scroll to Top