Σύνδεσμοι

Υπουργείο Υγείας www.moh.gov.gr

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας www.dypede.gr

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ  www.okana.gr

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων – Ε.Ο.Μ.  www.eom.gr

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων– ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. www.keel.org.gr

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων – Ε.Ο.Φ.  www.eof.gr

Ινστιτούτο φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – ΙΦΕΤ www.ifet.gr

Εθνικό Κέντρο Aμεσης Βοήθειας  www.ekab.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ  www.pasteur.gr

ΕΟΠΠΥ www.eopyy.gov.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – ΕΣΔΥ  www.nsph.gr

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ( ΚΕ.Θ.Ε.Α)  www.kethea.gr

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία  www.eoo.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά  www.ektepn.gr

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) www.efet.gr

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας www.who.int

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός www.redcross.gr

Ερυθρός Σταυρός www.icrc.org

Γιατροί Χωρίς Σύνορα www.msf.gr

Γιατροί του Κόσμου www.mdmgreece.gr

Scroll to Top