Συνδέσεις

Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (HSO)

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης (Ε.Ε.Μ.Υ.)

International Atherosclerosis Society

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Hellenic Journal of Cardiology

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Pubmed

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Medscape Internal Medicine

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας

Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος

Scroll to Top